Partner serwisu Visa dla biznesu

Rekordowe zyski i prawie milion użytkowników bankowości mobilnej Pekao

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#Pekao S.A
Opublikowano: 27 lutego 2018, 13:07 Aktualizacja: 25 lutego 2019, 23:22

Bank Pekao pochwalił się rekordowym zyskiem w IV kwartale 2017 roku. Dodatkowo z prezentacji wynika, że bank posiada już 938 tysięcy użytkowników bankowości mobilnej. W grudniu 2016 roku ta liczba wynosiła „zaledwie” 672 tysięcy.

Rekordowa transakcja na polskim rynku FinTech

Skonsolidowany zysk netto za 2017 rok wyniósł 2 475 mln złotych, co oznacza wzrost o +8,6% r/r przy rekordowo wysokim zysku netto osiągniętym w 4 kwartale na poziomie 1 054 mln złotych.

Czytaj także: Rozwiązania regtech wchodzą w nową fazę rozwoju

Wyniki finansowe Banku Pekao w IV kwartale 2017 roku

W 2017 r. zwrot na kapitale ROE Grupy Pekao wzrósł do poziomu 11,0%, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Tier 1 wynoszącego 16,1%. Dzięki osiągnięciu łącznego współczynnika wypłacalności w wysokości 17,1% na poziomie skonsolidowanym, Bank spełnia kryterium wypłaty dywidendy na poziomie 100% zysku za rok 2017. W segmencie detalicznym Bank Pekao S.A. osiągnął rekordową sprzedaż kluczowych kredytów detalicznych na poziomie 18 mld złotych, jednocześnie notując stabilny wzrost wolumenu w segmencie korporacyjnym (+7,1%) oparty o wzrost aktywności inwestycyjnej w gospodarce.

Dzięki nowej strategii, Bank Pekao S.A. wszedł w okres dynamicznego rozwoju, co widać po osiągniętych wynikach, a szczególnie po wysokiej dynamice ostatniego kwartału. Zysk netto za 4 kwartał 2017 roku był najwyższy w historii Pekao. Wszystkie kluczowe linie biznesowe Banku osiągnęły lepsze rezultaty niż w roku ubiegłym. Realizujemy dynamiczny wzrost i umacniamy pozycję rynkową w kluczowych segmentach bankowości detalicznej, jesteśmy liderem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, nasz segment MŚP również dynamicznie się rozwija. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, wprowadzając nową ofertę produktową poprawiając jakość usług i efektywność biznesu. W 2018 roku szykujemy szereg inicjatyw biznesowych, które w połączeniu z konsekwentną realizacją strategii pozwolą nam osiągnąć dwucyfrową dynamikę zysku w 2018 roku. – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

W 2017 roku Grupa Banku Pekao S.A. osiągnęła zysk netto wyższy o +8,6% r/r, w wysokości 2 475 mln zł. W czwartym kwartale zysk netto wzrósł do 1 054 mln zł, co jest najlepszym kwartalnym rezultatem w historii Pekao. Zysk netto w czwartym kwartale oczyszczony z efektu z przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów w PPiM i Xelion wyniósł 640 mln zł, notując wysoką dynamikę +29,4% r/r i +19,4% kw/kw .

Czytaj także: Duża strata Orange, ale pozytywne wizje na przyszłość

Bank Pekao S.A. utrzymuje jakość portfela kredytowego na bardzo wysokim poziomie. Wskaźnik kredytów nieregularnych spadł do 5,4%. Koszty ryzyka w 2017 roku spadły o 1 pb do 44 pb, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami osiągnął poziom 74,4%. Polityka aktywnego zarządzania ryzykiem została wsparta transakcją sprzedaży portfela wierzytelności w 4 kwartale 2017 r.

Czytaj także: Revolut ma już 1,5 miliona użytkowników

Bankowość mobilna w Banku Pekao

Bank Pekao ma już prawie milion aktywnych użytkowników bankowości mobilnej.

Ciekawe liczby można znaleźć w prezentacji Pekao – na temat bankowości mobilnej. W grudniu zeszłego roku bank posiadał 938 tysięcy aktywnych użytkowników bankowości mobilnych. Natomiast z bankowości internetowej aktywnie korzystało 1,846 mln.

Po wprowadzeniu nowej wersji PeoPay o 33% wzrosła liczba dziennych aktywacji bankowości mobilnej. Za pomocą kanałów elektronicznych otwarto 89% z wszystkich lokat, a już 93% wszystkich przelewów dokonywana jest w kanałach elektronicznych.

W tym miejscu warto też przypomnieć o porozumieniu Banku Pekao z Polskim Standardem Płatności, dzięki któremu klienci „banku z żubrem” zyskają dostęp do BLIKA. Pełne wdrożenie ma nastąpić w III kwartale 2018 roku. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Bank Pekao udostępni BLIKA.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

rekordowe-zyski-prawie-milion-uzytkownikow-bankowosci-mobilnej-pekao