Kogo interesują konta oszczędnościowe? Z badania Revolut Money Report wynika, że w Polsce są to zwłaszcza osoby młodsze w wieku 18-24 lata (26%), 25-34 lata (23%) i 35-44 lata (26%). Zainteresowanie było najniższe w grupie wiekowej 55-64 lata (10%). Odsetek wskazań kobiet i mężczyzn w Polsce był podobny (20%).

Revolut zwiększa oprocentowanie kont oszczędnościowych

Inaczej było w pozostałych krajach. Odsetek wskazań na konto oszczędnościowe był w nich ogólnie wyższy niż w Polsce, w szczególności wśród kobiet – Włochy 31%, Francja 36%, Wielka Brytania 38% i Australia 40%. Panowie wybierali konta oszczędnościowe częściej niż kobiety w Niemczech 29% i w USA 35%.

Teraz klientów przechowujących w Revolut środki w walucie EUR zapewne ucieszy, że oprocentowanie kont oszczędnościowych w EUR z codzienną wypłatą odsetek wzrosło we wszystkich planach, z 0,7%, 0,75%, 0,8% i 0,9% w skali roku w Standard, Plus, Premium i Metal, do kolejno 1%, 1.25%, 1.75% i 2%. Z kolei oprocentowanie kont w PLN z codzienną wypłatą odsetek wzrosło z 4,1%, 4,3% i 4,5% w skali roku w planach Plus, Premium i Metal, do kolejno 4.25%, 4.8% i 5% w skali roku (w planie Standard bez zmian 4.05%).

Środki w sejfach na oszczędności objęte są systemem gwarancji depozytów do kwoty 100 tys. EUR na klienta i przechowywane na rachunkach partnera bankowego – Aion Banku.