Skorygowane przychody wzrosły o 57% ze 166 mln GBP w 2019 roku do 261 mln GBP w 2020 roku. Liczba klientów indywidualnych urosła o 45%, z 10 mln na koniec 2019 roku do 14,5 mln na koniec 2020 roku. Zysk brutto wzrósł w 2020 r. o 215% do 123 mln GBP.

Marża brutto wzrosła do 49%, przy stałej poprawie kw/kw do 61% w IV kw. W pierwszym kwartale 2021 r. przychody wzrosły o ponad 130% r/r, zysk brutto wzrósł o ponad 300% r/r, a liczba klientów indywidualnych sięgnęła 15,5 mln

Rosnąca baza klientów

Społeczność klientów Revolut rośnie sięgając 14,5 mln klientów indywidualnych i 500.000 firm korzystających z Revolut Business na koniec 2020 r., mimo braku wydatków marketingowych w pandemii.

Duży wzrost liczby klientów indywidualnych i biznesowych pomógł zwiększyć skorygowane przychody o 57% r/r, do 261 mln GBP na koniec 2020 roku. Choć COVID-19 wpłynął na spadek wolumenów płatności od marca 2020 r., zostało to z nawiązką skompensowane wzrostem w obszarze płatnych subskrypcji, majątku i handlu, oraz usług dla firm. W efekcie skorygowane przychody w drugim półroczu 2020 roku były o 41% wyższe niż w pierwszym.

Inwestycje w innowacje

Dzięki inwestycjom w innowacje produktowe wzrosło codzienne wykorzystanie usług. Zysk brutto wzrósł o 215% z 39 mln GBP w 2019 roku do 123 mln GBP w 2020 roku.

Marża brutto poprawiła się o 24 punkty procentowe z 25% w 2019 roku do 49% w 2020 roku. Oba wskaźniki pokazały znaczną poprawę z kwartału na kwartał.

Zysk brutto wzrósł z 16 mln GBP w pierwszym kwartale do 51 mln GBP w czwartym kwartale, a marża brutto wzrosła z 29% w pierwszym kwartale do 61% w czwartym kwartale, co pomogło spółce osiągnąć skorygowany zysk operacyjny w listopadzie i grudniu 2020 r.

Połączenie wzrostu przychodów i poprawy marży brutto wpłynęło na zmniejszenie kwartalnie skorygowanych strat operacyjnych o 90%, z 55 mln GBP w I kw. 2020 roku do 6 mln GBP w IV kw. 2020 roku, co obrazuje wzmocnienie podstawowej działalności biznesowej.

Skorygowana strata operacyjna (3) za cały rok wzrosła do 122 mln GBP r/r (2019: 98 mln GBP). Podczas gdy znacznej kontroli poddano wydatki uznaniowe, koszty administracyjne wzrosły do 266 mln GBP (2019, 125 mln GBP), na co wpływ miały inwestycje we wzrost i kompetencje firmy, w tym w obszarze ryzyka, zgodności i kontroli. Całkowita ogólna strata za rok 2020 wzrosła do 168 mln GBP (2019: 107 mln GBP), co jest pochodną kosztów inwestycji w rozwój i ekspansję.

Sukces Premium i Metal

Liczba klientów wykupujących plany płatne Premium i Metal wzrosła o 51%, przewyższając ogólny wzrost liczby klientów. Odsetek nowych klientów przechodzących na plany płatne wzrósł z 11% do 14%.

Wraz ze wzrostem bazy klientów i codziennego wykorzystania usług, wartość sald klientów wzrosła o 96% do 4,6 mld GBP na koniec 2020 roku (2019: 2,4 mld GBP), przy czym średnia wartość depozytów wzrosła o ponad 30%. Ponieważ na lata 2021/22 zaplanowano pojawienie się budżetów marketingowych, firma zakłada dalszą poprawę wyników i wejście w kolejną fazę wzrostu wspieraną przez nowe produkty.

Liczba klientów kont firmowych wzrosła w 2020 roku o 127% do 500 tysięcy. W tym czasie Revolut Business udostępnił nowy interfejs, funkcjonalność mobilną i 9 nowych produktów, w tym m.in. akceptację płatności, ułatwiające firmom przyjmowanie płatności kartowych online bezpośrednio na konto firmowe, karty debetowe, błyskawiczne płatności w Europie, transfery międzynarodowe, polecenia zapłaty, metalowe karty, zniżki i rabaty na zewnętrzne usługi dla biznesu.

W ramach pakietu startowego Revolut Business spełniającego kompleksowo potrzeby firm w obszarze finansów, na początku 2021 roku. Revolut wszedł na rynek w 13 krajach europejskich z usługą akceptacji płatności. Na początku 2021 roku Revolut uruchomił ofertę dla firm w USA.

Globalna ekspansja

Globalną ekspansję Revolut potwierdziło wejście na rynek w USA, Australii i Japonii. Nacisk na budowaniu silnej marki i premiery produktowe Revolut w USA wzrośnie w 2021 roku.

Firma poszukuje kolejnych kierunków ekspansji, czego dowodem jest oficjalne otwarcie indyjskiego biura pod kierownictwem Paromy Chaterjee, prezes Revolut w Indiach.