Jim MacDougall wiceprezes ds. pracowniczych Revolut

To kolejny etap ogłoszonej w lutym strategii elastycznego zatrudnienia, w ramach której ponad 2000 pracowników firmy będzie decydować czy i kiedy chce pracować z biura a kiedy z domu. Nowa polityka firmy ułatwi pracownikom podróżowanie i pracę z zagranicy, o ile pozwolą na to restrykcje związane z pandemią.

Revolut pozwoli pracować zza granicy przez 60 dni w roku

Gdy tylko restrykcje w podróżowaniu zostaną zniesione – zgodnie z wytycznymi narodowych instytucji rządowych – pracownicy Revolut będą mieli możliwość zmienić miejsce pobytu i pracować zdalnie z innego kraju niż ten, w którym są zatrudnieni. Firma przeanalizowała aspekty podatkowe, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, aby stworzyć politykę zorientowaną na oczekiwania i korzyści dla pracowników.

Nowa polityka czasowej pracy zdalnej z zagranicy ma umożliwić wielonarodowej społeczności pracowników Revolut częstsze i dłuższe odwiedziny u bliskich za granicą lub zmianę otoczenia po okresie wydłużonego lockdownu.

Pracownicy Revolut, którzy mają ochotę pracować zdalnie z zagranicy, ze względu na osobiste, pozazawodowe względy, mogą wykorzystać w tym celu do 60 dni w roku, który to limit odnawia się po 12 miesiącach.

– Revolut znosi granice jeśli chodzi o usługi finansowe na świecie – dlaczego nasz model zatrudnienia miałyby odbiegać od filozofii firmy? Pracownicy Revolut opowiedzieli się za elastycznością i właśnie takie, dostosowane do ich stylu życia warunki pracy chcemy tworzyć” – powiedział Jim MacDougall, VP of People w Revolut.

Elementy strategii elastycznego zatrudnienia Revolut

W lutym Revolut ogłosił przejście na model hybrydowy i nową strategię lokalową RevLabs. W efekcie jasno wyrażonych w ankietach pracowniczych preferencji, Revolut umożliwi większości spośród ponad 2000 pracowników swobodę decyzji czy i kiedy chcą pracować z biura a kiedy z domu. Po trwającym obecnie pilotażu, model hybrydowy zostanie wdrożony w pełni do końca roku.

Pracownicy Revolut skłaniają się wyraźnie w stronę pracy zdalnej – ponad 56% opowiedziało się za pracą z domu w wymiarze od 4 do 2 dni w tygodniu, a 36% chce pracować w 100% zdalnie. Zaledwie 2% preferuje pracę w biurze na co dzień. 95% pracowników Revolut uznało w ankietach, że praca zdalna z domu nie wpływa na wydajność ich pracy indywidualnej lub wpływa na nią korzystnie, podobnie jeśli chodzi o wydajność pracy zespołu, 97% wskazała na brak różnicy lub poprawę. Współpraca zespołowa też nie ucierpiała lub poprawiła się zdaniem 89% respondentów.