Jest to skok zarówno ilościowy (jak na razie w Polsce limit ten wynosi 1 mln), jak i jakościowy (zbiórka może być realizowana w każdym z 26 państw członkowskich na jednolitych zasadach). W warunkach panującej inflacji i malejących stóp procentowych, crowdfunding może stać się istotnym sposobem lokowania oszczędności, a w obliczu recesji  – dodatkowym motorem rozwoju i odbudowy europejskiej gospodarki.

12 miesięcy i prawo wchodzi w życie, ale…

Rozporządzenie crowdfundingowe zacznie obowiązywać w terminie 12 miesięcy od jego publikacji w Dzienniku UE (Official Journal of the EU) we wszystkich krajach członkowskich. Pozostaje więc jedynie czekać – czy jednak na pewno tylko czekać?

Standardem w znaczących hubach FinTech jest wspieranie innowacji finansowych, poprzez tworzenie mechanizmów i regulacji pozwalających przedsiębiorcom wyprzedzić konkurencję z innych krajów. Przykładem takich działań było przyjęcie przepisów implementujących dyrektywę PSD2 już w 2017 przez Zjednoczone Królestwo, Niemcy i Francję, a nawet stworzenie programu poświęconego open bankingowi pod auspicjami administracji przez pierwszy z tych krajów. W efekcie, w Zjednoczonym Królestwie ponad 170 podmiotów świadczy usługę informacji o rachunku (AIS), a ponad 80 usługę inicjowania płatności (PIS). Co więcej, 90 z powyższych podmiotów uzyskało zezwolenie lub rejestrację tej działalności już w 2018 r., jeszcze przed terminem na implementację przez państwa członkowskie regulacji PSD2.

Mamy szansę być pierwsi

Tym razem to Polska ma szansę wystąpić przed szereg i jako jeden z pierwszych krajów przyjąć zmianę przepisów adresującą rozwiązania przewidziane w projekcie Rozporządzenia o ECSP, a tym samym wprowadzić przepisy pozwalające na rejestrację ECSP w Polsce i ich funkcjonowanie na warunkach możliwie zbliżonych do tych, które będą wkrótce obowiązywać w całej UE, w zastrzeżeniem uwarunkowań jakie obecnie nakładają regulacje wspólnotowe.

Korzyści z takiego działania będą następujące:

  1. przewaga konkurencyjna polskich ECSP nad zagranicznymi – właściwy wniosek o zezwolenie ECSP (składany po wejściu w życie Rozporządzenia o ECSP) będzie w zasadzie wnioskiem o reautoryzację,
  2. możliwość “przetestowania” przez nadzór działalności ECSP w małej skali zanim do Polski wkroczą zagraniczne ECSP,
  3. napływ do Polski zagranicznych ECSP i brak odpływu krajowych do innych państw członkowskich.

Pośpieszmy się, bo pierwszy w tym wyścigu zgarnie wiele, jeżeli nie wszystko. A zegar zaczął właśnie tykać.

Autorzy: Piotr Brewiński i Michał Sas
FinTech Poland

Tytuł, zajawka i śródtytuły pochodzą od redakcji Fintek.pl