Nowe brzmienie w art. 46 punkt 2) 1b:

„(…) Decyzje, o których mowa w ust. 1a, mogą być podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj kredytu, w szczególności w oparciu o następujące kategorie danych: (…)”

Link do procesu legislacyjnego.

Sprawa dotyczyła zautomatyzowanej oceny zdolności kredytowej

W pierwotnej wersji projektu zaproponowano zamknięty katalog danych, które mogły być wykorzystywane do badania zdolności kredytowej. Były to tylko dane stricte finansowe, personalne i podatkowe.

Zapis ten był silnie krytykowany przez sektor finansowy, gdyż uniemożliwiał on wykorzystywanie danych behawioralnych lub geolokalizacji. Ponadto zwracano uwagę na możliwy wzrost poziomu niedopasowania kredytowego oraz pojawienie się problemów ze skutecznym eliminowaniem fraudów.

Ustawa implementująca RODO to jeden z najtrudniejszych i największych projektów znajdujących się na etapie legislacyjnym, którego właścicielem jest Ministerstwo Cyfryzacji. Ma on kolosalne znaczenie nie tylko dla sektora finansowego, ale także innych sektorów gospodarki. Dla obywateli jest on istotny w wielu aspektach, gdyż jego celem jest zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych, a jednocześnie uniknięcia paraliżu decyzyjnego w procesach gospodarczych.