Odpowiedzią naszej firmy na tę rewolucję jest wzbogacenie naszych kursów o specjalne warsztaty z zakresu Sztucznej Inteligencji. Uczestnicy naszych programów edukacyjnych mają teraz możliwość zgłębienia wiedzy na temat najnowszych trendów i technologii AI, które dynamicznie zmieniają oblicze wielu branż. W naszych kursach, niezależnie od tego, czy skupiają się one na programowaniu, analizie danych, czy zarządzaniu projektami, znajomość AI stała się kluczowym elementem w budowaniu kariery w świecie technologii.

Jaki był rok 2023 dla branży i Future Collars?

Ponadto, 2023 rok był dla naszej firmy Future Collars – szkoły kompetencji cyfrowych – okresem intensywnego rozwoju w obszarze reskillingu i upskillingu. Przede wszystkim, należy podkreślić, że Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła 2023 rok „Europejskim Rokiem Umiejętności”. Była to odpowiedź na wyzwania rekrutacyjne, z którymi zmaga się 75% firm w UE, oraz na fakt, że tylko 16% specjalistów IT stanowią kobiety. Cele Komisji na rok 2030 zakładają, że 60% dorosłych będzie uczestniczyć w szkoleniach, a 80% będzie posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe.

W odpowiedzi na te wyzwania i cele w 2023 roku zaprezentowaliśmy kilka kluczowych publikacji i badań, które miały znaczący wpływ na sektor IT i rozwój zawodowy, a także podkreślania i wspierania kariery zawodowej kobiet w tej branży.Raport „Wielki Reset Umiejętności” – obszerne badanie luki kompetencyjnej w firmach, szczególnie skupiające się na niedoborze specjalistów IT w Polsce. Raport analizuje wyzwania i zmiany technologiczne wpływające na rynek pracy, adresowany do kadry zarządzającej, działów HR, a także osób chcących rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

Poradnik „Upskilling Reskilling. Czas na Przyśpieszenie” – praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania strategii upskillingu i reskillingu. Jest to narzędzie wspierające rozwój działów HR, biznesu i mediów, prezentujące korzyści płynące z adaptacji do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Ogólnopolskie badanie „Reskilling Oczami Polaków” – pionierskie badanie rynku polskiego, które bada postawy dorosłych Polaków wobec zmiany branży zawodowej, ze szczególnym naciskiem na branżę IT. Raport skupił się na oczekiwaniach, obawach oraz czynnikach wpływających na decyzje kobiet o przebranżowieniu do IT, dostarczając cennych wskazówek dla działów HR w kwestii promowania różnorodności i równości płci.

Współpraca przy tych raportach z powołaną przez nas pierwsza w Polsce Radą Programową ds. reskillingu oraz partnerstwo strategiczne z Amazon podkreślają nasze interdyscyplinarne podejście do badań i edukacji w zakresie kompetencji cyfrowych.

Czy rok 2023 był dobry dla branży IT?

Na pewno rok 2023 był wyjątkowy dla branży IT, co potwierdzają liczne wskaźniki i wydarzenia. Przede wszystkim, otwarcie centrów rozwojowych przez technologiczne giganty takie jak Google, Intel, Microsoft czy Open AI w Polsce, stanowiło wyraźny sygnał uznania dla kompetencji polskich specjalistów IT. Sam Altman, CEO Open AI, podczas swojej wizyty w Warszawie, wyraził uznanie dla polskich inżynierów i analityków, co dodatkowo umacnia pozycję Polski jako ważnego gracza na globalnej mapie innowacji.

Te inwestycje nie tylko podkreślają wartość polskich ekspertów, ale również otwierają nowe możliwości kariery i intensyfikują rywalizację na rynku pracy. Zgodnie z danymi World Economic Forum, do 2025 roku aż 50% pracowników będzie musiało przekwalifikować się, aby sprostać nowym wymaganiom rynku, co wskazuje na dynamiczne zmiany i potrzebę ciągłego rozwoju umiejętności.

Nasza firma również odnotowała znaczący rozwój w 2023 roku, rozszerzając współpracę na nowe rynki, co świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na usługi cyfrowe. Po sukcesie na Bliskim Wschodzie i nawiązaniu współpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, rozszerzyliśmy naszą działalność o Czechy, Słowację i Irlandię, współpracując z programem Amazon Career Choice. Oferowane przez nas kursy online, takie jak Java Developer, Python Developer, HTML & CSS oraz Software tester, są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności w branży IT.

Wydarzenie Women in IT Day, które zgromadziło blisko 4 tysiące uczestniczek z całej Europy, jest kolejnym dowodem na to, że branża IT przyciąga coraz więcej kobiet, które aktywnie dążą do rozwoju zawodowego i osobistego w tej dziedzinie. To wydarzenie nie tylko podkreśla rosnącą rolę kobiet w sektorze IT, ale także ich chęć do przebranżowienia i osiągnięcia sukcesu w tej branży.

Badanie „Reskilling oczami Polaków”, przeprowadzone przez Future Collars we współpracy z Amazon, pokazało, że ponad połowa pracujących Polaków w wieku 30-59 lat, myślących o zmianie branży, rozważa sektor IT. Główne powody tej decyzji to oczekiwane zarobki (72%), możliwości rozwoju osobistego (36%) i potencjał rozwojowy branży (35%). To świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym sektorem, a także o potrzebie aktywnego przeciwdziałania mitom i stereotypom związanym z branżą IT.

Te wyniki pokazują rosnące zainteresowanie sektorem IT, co może być również odzwierciedleniem globalnych trendów w zakresie digitalizacji i automatyzacji. Jest to również sygnał dla firm i instytucji edukacyjnych, że warto inwestować w programy szkoleniowe i edukacyjne skierowane na umiejętności cyfrowe i technologiczne.

W kontekście tych danych, branża IT w 2023 roku jawi się jako sektor dynamicznie rozwijający się i nabierający na znaczeniu, nie tylko ze względu na swoje bezpośrednie wpływy na gospodarkę, ale także jako kluczowy element na rynku pracy.

Jakie trendy będą dominować w 2024 roku w branży IT?

W 2024 roku, branża IT będzie kształtowana przez kilka kluczowych trendów. Rozwój sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w 2024 roku będzie miał kluczowe znaczenie dla tworzenia autonomicznych systemów i zaawansowanej analizy danych. Te technologie umożliwią tworzenie bardziej inteligentnych i samodzielnych rozwiązań, które mogą przewidywać potrzeby i optymalizować procesy w różnych branżach, od medycyny po transport. Dodatkowo, AI i ML będą miały znaczący wpływ na personalizację usług i produktów, oferując dostosowane do użytkownika doświadczenia i zwiększając efektywność operacyjną firm.

Do 2025 roku organizacje Global 2000 przeznaczą ponad 40% swoich głównych wydatków na IT na inicjatywy związane z AI, prowadząc do dwucyfrowego wzrostu tempa innowacji produktowych i procesowych. Wpłynie to niemal na każdą branżę i aplikacje.

Z pewnością Internet Rzeczy (IoT) przyczyni się do zwiększenia automatyzacji i efektywności w różnych sektorach, umożliwiając lepsze monitorowanie i zarządzanie operacjami. Równocześnie chmura obliczeniowa zapewni elastyczność, skalowalność i dostępność zasobów IT, co jest niezbędne dla szybkiego adaptowania się firm do zmieniających się wymagań rynkowych.

Także cyberbezpieczeństwo stanie się jeszcze ważniejsze w obliczu rosnącej liczby i złożoności ataków cybernetycznych, co wymusi na organizacjach inwestycje w zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa.
Bardzo istotnym trendem będą umiejętności miękkie, takie jak kreatywność, adaptacyjność i współpraca. Staną się one kluczowym trendem w branży IT. Badania Deloitte wskazują, że tradycyjny podział na stanowiska pracy staje się przestarzały, a umiejętności ludzkie są coraz bardziej cenione w rozwoju organizacji. Raport „Global Wellness Institute” podkreśla, że aż 89% pracodawców uznaje zdrowie psychiczne pracowników za priorytet, co bezpośrednio wpływa na ich produktywność i zaangażowanie.

W Future Collars skupiamy się na kompleksowym przygotowaniu kursantów do wyzwań rynku pracy, łącząc umiejętności techniczne z rozwojem kompetencji miękkich i świadomością znaczenia zdrowia psychicznego w miejscu pracy.