Często umyka jednak to, dlaczego Libra została zaprojektowana właśnie w taki sposób. W sieci Libra zarządzanie, prawa i obowiązki rozdzielono pomiędzy wiele stron – 100 podczas debiutu, a potencjalnie znacznie więcej.  To wyjątkowe podejście w przypadku nowej platformy cyfrowej, które oznacza, że Facebook (uczestniczący za pośrednictwem swojej spółki zależnej Calibra) otrzyma tylko jeden głos wśród wielu w kierowaniu ewolucją ekosystemu Libra. Pomimo tego, ogłoszenie spotkało się z negatywnymi reakcjami ze strony niektórych osób i organizacji, zaniepokojonych rolą platform cyfrowych w naszym życiu.

To właśnie zarządzanie rozproszone jest rozwiązaniem, które zapewni udział wielu firm i organizacji w ekosystemie Libra, co pozwoli na większą innowacyjność i zaoferuje szerszy wybór konsumentom. Bez zarządzania rozproszonego, firmy i osoby prywatne mogłyby być mniej skłonne do angażowania się w rozwój wspólnej platformy, przyczyniając się tym samym do dalszej fragmentaryzacji rynku usług płatniczych, która ma dziś miejsce.

Libra wzoruje się na otwartym standardzie technologicznym, podobnym do tych, dzięki którym telefony komórkowe mogą komunikować się z sieciami różnych operatorów. Otwarte standardy technologiczne zachęcają do szerokiego uczestnictwa, zapewniają wspólną infrastrukturę i mogą przynosić korzyści konsumentom – umożliwiając firmom i organizacjom publicznym opracowywanie różnorodnych produktów i usług, które są ze sobą kompatybilne. Te standardy są szczególnie ważne w przypadku nowych podmiotów i małych firm, ponieważ obniżają bariery wejścia, pozwalają uniknąć kosztownego powielania wysiłków i pozwalają wszystkim korzystać z tej samej własności intelektualnej.

Stworzenie bardziej otwartego ekosystemu płatności i usług finansowych umożliwi szersze uczestnictwo konsumentów, szczególnie klientów nieubankowionych i o ograniczonym dostępie do usług bankowych. W efekcie też znaczna liczba firm zacznie wspierać rozwój technologii, co w przypadku powszechnego wdrożenia obniży koszty i przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom tego ekosystemu.

Od samego początku projektu Libra było jasne, że protokół służący do transferu pieniędzy na całym świecie nie powinien być kontrolowany przez żaden pojedynczy podmiot. Z tego względu na każdym etapie procesu projektowania stawiano sobie ważny cel – protokół Libra i korzyści z nim związane mają być tak atrakcyjne, aby nawet konkurent jednego z członków założycieli uznał, że warto wziąć udział w projekcie i był w stanie konkurować na takich samych zasadach, jak pozostali uczestnicy. Aby to osiągnąć, oczywiste stało się, że Facebook musiał udostępnić opracowaną technologię na zasadzie otwartego oprogramowania, zrzec się kontroli nad rozwojem Libry i pozwolić sieci rozwijać się dalej pod wpływem sił rynkowych.

Stowarzyszenie, na rzecz projektu Libra, ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo i płynność funkcjonowania, udoskonalać protokół oraz zapewnić kompatybilności z innymi portfelami, operatorami i dostawcami usług. Kolejnym ważnym zadaniem będzie również zapewnienie standardów w zakresie ochrony tożsamości użytkowników i możliwości przeprowadzania audytu oraz opracowanie metod przeciwdziałania przestępczości finansowej. Współpraca między członkami stowarzyszenia będzie promować zdrową konkurencję na rynku portfeli elektronicznych, płatności i innych usług finansowych.

Kompatybilność sieci Libra, w połączeniu ze znacznie niższymi kosztami przejścia w porównaniu z obecnymi rozwiązaniami, pozwolą konsumentom i firmom z łatwością wybrać produkty, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Konsumenci będą mieć wybór, a to oznacza, że portfel elektroniczny Calibra stworzony przez Facebooka będzie musiał na równi z innymi konkurować w obszarach takich jak bezpieczeństwo, ochrona prywatności i koszt usług.

Liczymy na to, że efektem będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności, a to z kolei znacznie obniży koszty usług finansowych i poprawi ich dostępność.

Autorzy: Christian Catalini i Scott Duke Kominers

Christian Catalini jest współtwórcą Libra i głównym ekonomistą Calibry. Obecnie przebywa na urlopie jako profesor nadzwyczajny w MIT Sloan School of Management. Scott Duke Kominers jest profesorem nadzwyczajnym w Harvard Business School i doradcą ekonomicznym Calibry.