W najbliższych miesiącach spółka rozpocznie wspólne akcje sprzedażowe w ramach IP Co-sell. Obecnie trwa oferta publiczna akcji serii B Emplocity S.A. na platformie CrowdConnect.pl.

Emplocity nawiązuje współpracę z Microsoft

– Program IP Co-Sell firmy Microsoft umożliwia firmie Microsoft i jej partnerom dostarczanie kompleksowych rozwiązań we wspólnym modelu sprzedaży w celu zwiększenia łącznych przychodów i wspólnego sukcesu klientów. Jest to element strategii rozwoju biznesu poprzez partnerów – szczególnie poza granicami kraju. – Krzysztof Sobczak, współzałożyciel i CEO Emplocity SA.

Wejście na Microsoft AppSource i Microsoft Azure Marketplace oznacza, że rozwiązania Emplocity dostępne będą jako serwisy w chmurze Azure. Spółka wraz z Microsoftem zamierza stworzyć wspólną ofertę. Potencjalnymi klientami są wszystkie firmy korzystające z subskrypcji Office i ms Teams lub korzystające z chmury Azure o zasięgu globalnym.

Epmlocity idzie na giełdę

10 sierpnia bieżącego roku Emplocity rozpoczęło przyjmowanie zapisów na akcje w ramach pierwszej transzy emisji akcji serii B, skierowanej do oznaczonych indywidualnie inwestorów. Od 24 sierpnia do 14 września br. trwa druga transza na platformie CrowdConnect.pl, skierowana do wszystkich zainteresowanych.

Emplocity z emisji akcji chce pozyskać do 3 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój nowych produktów (m.in. na opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie), a także ekspansję oraz skalowanie sprzedaży. Informacje o akcjach serii B i warunkach ich nabycia są dostępne na platformie crowdconnect.pl i stronie internetowej spółki.

Emplocity tworzy rozwiązania wspierające prowadzenie biznesu, oparte na sztucznej inteligencji. W swoich rozwiązaniach wykorzystuje metody głębokiego uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego. Zastosowane algorytmy automatyzują procesy biznesowe klientów pomagając zaoszczędzić czas i pieniądze.