Na dzisiejszym posiedzeniu RPP zdecydowano o obniżce stopy referencyjnej z poziomu 1,5% do 1%. Prezes NBP zapowiadał, że może dojść do takiej decyzji z uwagi na szczególną sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i jej negatywnego wpływu na gospodarkę. Obniżenie stóp procentowych ma na celu stymulowanie gospodarki.

Jest to ważna decyzja także dla kredytobiorców. W praktyce oznacza to, że niebawem powinny zmniejszyć się płacone przez nich raty kredytów hipotecznych. Ponadto zmniejszeniu powinna ulec cena innych produktów finansowych, w tym kredytów konsumenckich, czyli wszystkich tych usług finansowych, których koszt zależy od wartości stopy referencyjnej.

Obecna wartość stóp procentowych

  • stopa referencyjna 1,00% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej,
  • stopa dyskontowa weksli 1,10% w skali rocznej,

Uchwała RPP wchodzi w życie 18 marca 2020 r.

Decyzja RPP ma wpływ na wartość odsetek ustawowych. Po obniżce stopy referencyjnej, wynoszą one 4,5%. Oznacza to, że zmniejszyły się także maksymalne ustawowe odsetki z 10% do 9%. Jednocześnie zmalały także tzw. odsetki za opóźnienie (windykacyjne) z 14% do 13%.

Sektor finansowy wspomoże klientów

Nadzwyczajne okoliczności związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wymagają nadzwyczajnych interwencji. Sektor bankowy już zapowiedział, że będzie dopuszczał tzw. wakacje kredytowe oraz wprowadzi specjalne rozwiązania dla przedsiębiorców. Także branża leasingu wystosowała odpowiednie zalecenia dla firm leasingowych, które pozwolą na odroczenie rat leasingowych. Swoje rekomendacje pomocowe przygotowała również branża pożyczkowa.

Rząd zapowiedział pomoc dla przedsiębiorców

Już wkrótce zostanie zaprezentowany pakiet pomocowy na rzecz stabilności gospodarki. Nie ma chyba dzisiaj podmiotu gospodarczego w Polsce, który nie ponosiłby negatywnych konsekwencji „lock downu” gospodarki, czyli zamknięcia granic, wprowadzenia pracy zdalnej oraz zalecenia, by nie wychodzić z domu. W tych trudnych czasach cieszy fakt, że wiele firm wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadza rozwiązania, które mają pomóc im w codziennym życiu bez zbędnego narażania na koszty czy ryzyko, np. poprzez darmowe dostawy zakupów dla osób starszych czy wprowadzenia darmowych dostaw przesyłek. Warto także wspomnieć o podniesieniu limitu płatności kartom bez PIN-u do 100 zł.

„Wszystkie ręce na pokład” – lista podjętych działań przez różnych uczestników rynku przywraca wiarę w ludzi i daje nadzieję, że uporamy się ze wszystkimi przeciwnościami.

W tym miejscu należy też zwrócić uwagę na działania oszustów – KNF ostrzega przed niebezpiecznymi działaniami przestępców, którzy wykorzystują pandemię koronawirusa do wyłudzania pieniędzy.