Whizzapi zapewnia połączenie z API bankowymi i wejście w świat otwartej bankowości bez konieczności uwzględniania różnic implementacyjnych pomiędzy bankami. Rozwiązanie realizuje dyrektywę PSD2 z perspektywy TPP. Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą w ramach usług oferowanych jako licencjonowana strona trzecia, Whizzapi umożliwia ich dwa typy: AIS (Account Information Service), czyli dostęp do rachunku, oraz PIS (Payment Initiation Service), która umożliwia inicjowanie płatności.

Whizzapi – otwarta bankowość dla firm

Dzięki Whizzapi przedsiębiorcy mogą w prosty sposób, za zgodą klienta, korzystać z informacji o jego rachunku, ułatwiając mu w ten sposób realizację wielu usług, takich jak choćby zakup ubezpieczenia czy opłatę rachunków bezpośrednio w aplikacji dostawcy

W jakich sektorach w szczególności można wykorzystać zalety otwartej bankowości? Chodzi tutaj między innymi o branżę ubezpieczeniową (m.in. ocena ryzyka danej osoby na podstawie jej wydatków na poszczególne kategorie produktów), energetyczną (m.in. zapłata za rachunki, bezpośrednio w aplikacji dostawcy, bez potrzeby przekierowywania do banku), a także firmy związane z rynkiem franczyzy, pożyczek, windykacji czy księgowości.

– Tak naprawdę, potencjał agregatora API może być wykorzystany w każdym przedsiębiorstwie, które zechce ułatwić w ten sposób klientom dostęp do swoich usług. Franczyzodawcy mogą dzięki temu zweryfikować płynność finansową potencjalnych partnerów, windykatorzy oszacują zdolność finansową dłużnika i zaproponują optymalny harmonogram spłat, a księgowi w łatwy sposób pobiorą wyciągi – mówi Janusz Konik, prezes Savangard.

Whizzapi jest już dostępne dla małych, jak i dużych firm – może być zaimplementowane lokalnie lub w chmurze.