W bieżącym roku największy wpływ na rynek finansowania społecznościowego mają trzy czynniki. Pierwszym jest Covid-19, który odcisnął i w dalszym ciągu odciska swoje piętno, zarówno na polskiej gospodarce, portfelach,  nastrojach rodaków, jak i na rodzimym rynku zbiórek internetowych. Jednak to drugi faktor ma dużo większy wpływ na crowdfunding w Polsce niż pandemia. Bowiem o obrazie całego rynku, w coraz większym stopniu, decydują kobiety – z danych zrzutka.pl wynika, że płeć piękna odpowiada za finansowanie około 75% zrzutek.

Trzecim, ostatnim czynnikiem, który w tym roku także wpływa na crowdfunding, są zmiany wiekowe osób odwiedzających platformy. Chodzi o blisko 200% wzrost wśród najmłodszych oraz ponad 150% w grupie najstarszych internautów

Po ile wpłacamy?

Bieżący rok został zdominowany przez przelewy o wartości do 50 zł. To już ponad ¾ wszystkich wpłat. To także jedyna kategoria, która odnotowała pozytywną dynamikę (108,97%) wzrostu w bieżącym roku w stosunku do analogicznego okresu w 2019r. Druga największa (20,56%) grupa wpłat to 51-250 zł. Jednak jej udział zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o ponad 13%. Pozostałe dwa przedziały przelewów, tj. 251-500 zł oraz powyżej 500 zł, w tym roku najbardziej zmniejszyły swój udział w całej wartości tortu wpłat, odpowiednio o 37% i 43%. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy w bieżącym roku należy upatrywać Covid-19 i lockdownu, a także jego negatywnego wpływu na gospodarkę oraz finanse Polaków.

Pogorszenie nastrojów Polaków, czy też sytuacji finansowej widać także po obniżce, co prawda symbolicznej, średniej wartości przelewów. W bieżącym roku jest to kwota 69,68 zł, z ujemną dynamiką wzrostu na poziomie 0,5%. Warto wspomnieć, że od kilku lat ta średnia systematycznie rosła. W 2017 roku wynosiła 65 zł, a w 2019 urosła do 70 zł. Znaczący wzrost udziału dwóch grup wiekowych, tj. najmłodszych i najstarszych internautów, może być także czynnikiem wpływającym nie tylko na zatrzymanie, ale także na spadek wartości przelewów, w tym średniej.

Kto organizuje, a to kto finansuje?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, widać rosnącą rolą kobiet w finansowaniu społecznościowym. Z roku na rok, nie tylko zwiększa się ich udział w finansowaniu zbiórek internetowych, ale także w ich organizacji, co dotychczas było zarezerwowane dla mężczyzn. W 2020 roku po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której to odsetek  płci organizujących zrzutki jest praktycznie równy – po ½ mężczyzn i kobiet. Co się zaś tyczy płci, która finansuje internetowe zbiórki, to w tym roku panie już zdominowały tę kategorię, wpłacając pieniądze na blisko 2/3 zrzutek.

A jak to wygląda w podziale na grupy wiekowe? Ponad 190% wzrost udziału młodych internautów, tj. w wieku 18-24, do poziomu ponad 41%, zaskakuje. Zwłaszcza, że w okresie 2017 i 2019 udział tej grupy spadł z 30% do 22%. Drugą grupą wiekową, która odnotowała największy wzrost są seniorzy, tj. 65+. Ich udział zwiększył się aż o 156%, porównując dane z 2020 do 2019 roku. Także osoby dojrzałe, w wieku 45-54, zwiększyły swój udział wśród internautów, którzy najczęściej odwiedzają platformy crowdfundingowe.