Celem materiału jest określenie zasad, które pozwolą na stworzenie i wdrożenie możliwie spójnego ekosystemu e-paragonu w Polsce. W opracowaniu znajdziemy między innymi propozycje zmian legislacyjnych, czy wytyczne dla twórców produktów i usług w ekosystemie eParagonów. Dokument „Ramy operacyjne i standardy dla upowszechnienia eParagonu” można pobrać tutaj.

Grupa robocza do spraw eParagonu kończy pierwszy etap prac

eParagon został od 1 kwietnia 2020 r. ustawowo zrównany w Polsce z paragonem papierowym, czyli istnieje możliwość przekazania klientowi, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej. FROB zwraca jednak uwagę, że szerokie ramy jakie wprowadza nowa legislacja powodują, iż implementacja eParagonów może wymagać doprecyzowania. To jeden z głównych celów powołanej grupy roboczej.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele 47 instytucji, reprezentujący zarówno podmioty komercyjne (banki, agentów rozliczeniowych, organizacje płatnicze, dostawców technologii), jak i fundacje i instytucje publiczne. Nie zabrakło wśród nich przedstawicieli administracji publicznej, w tym Ministerstwa Finansów.

Dokument przedstawia rekomendacje w czterech obszarach: Klient, Rynek, Technologia i Legislacja – w każdym z nich skupiając się na najważniejszych tematach, starając się maksymalnie dużo decyzji zostawić rynkowi, jednocześnie zwracając szczególną uwagę na kwestie standardów w obszarze bezpieczeństwa – czytamy w komunikacie FROB.

Według Fundacji należy uzgodnić między innymi takie obszary jak: możliwość zamiennej emisji paragonu papierowego i elektronicznego; potwierdzenie możliwości prowadzenia ewidencji zwrotów, w której treść eParagonu stanowi dowód zakupu oraz doprecyzowanie wymagań wobec podmiotów prowadzących repozytoria.

/RT