— Karta ratalna to nowość, jeśli chodzi o zakupy. Klient kupuje co chce i gdzie chce, a kwota do spłaty jest zawsze taka sama. Nie ma znaczenia to, jaką część przyznanego limitu się wykorzysta. Można więc ustawić stałą spłatę ze swojego konta i nie martwić się, że się o niej zapomni– mówi Marta Michałków Starszy Menadżer Ds. Marketingu i Rozwoju Produktów Kartowych z Santander Consumer Banku.

Santander odświeżył Comfort Plus

Od teraz kartę można spłacać co miesiąc w równych i co najważniejsze stałych kwotach.  Ich wysokość ustala się przy zawieraniu umowy – bez konieczności każdorazowego podpisywania wniosków o finansowanie. Jest to szczególnie istotne w związku z obecnym, szybko postępującym wzrostem cen towarów i usług.

Z przeprowadzonego badania dla Santander Consumer Banku wynika, że dla potencjalnych klientów, ze wszystkich cech nowego produktu, najbardziej atrakcyjna jest właśnie możliwość samodzielnego ustalenia kwoty spłaty karty. Wybrał ją co czwarty Polak (23 proc.).

IBRIS pytało w ankiecie głównie o to, która z cech nowej karty wydaje się być najbardziej atrakcyjna. Badani często wspominali o wygodzie użytkowania (21 proc.), ale przede wszystkim istotny okazał się brak ograniczeń w kupowaniu.

Możliwość zakupu wybranego przez siebie produktu w dowolnym miejscu wskazał co piąty z ankietowanych (20 proc.). Ta korzyść miała największe znaczenie dla najmłodszych grup badanych w wieku 18-29 i 30-39 lat (kolejno 39 i 26 proc.).

Może to świadczyć o tym, że młodsze osoby, dla których internet jest oczywistym środowiskiem zakupowym, oczekują większej elastyczności od nowoczesnych produktów bankowych. Wygoda miała również duże znaczenie dla badanych zarabiających powyżej 7 tys. zł netto (25 proc.). Może się to wiązać z potrzebą oszczędzania czasu.

Co ciekawe, mniejsze znaczenie dla ankietowanych miało bezpieczeństwo zakupów (10 proc.). Może to świadczyć jednak o tym, że Polscy użytkownicy nie są do końca świadomi tego, że sklepy internetowe są częstym miejscem cyberataków.