Badanie „Polaków Portfel Własny: Bezpieczeństwo na e-zakupach 2022” zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku, w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków.

Szczegóły badania można poznać na blogu Santander Consumer Bank.

Polacy w obliczu cyberzagrożeń

Odpowiedzi udzielone przez respondentów badania Santander Consumer Banku wskazują, że cyberprzestępstwa są dość powszechne. 31 proc. ankietowanych przyznaje, że padło ofiarą oszustwa internetowego osobiście lub przez bliską mu osobę (31 proc.). Co ciekawe, w grupie tej są przeważnie osoby w wieku 30-39 i 40-49 lat, absolwenci uczelni wyższych i najlepiej zarabiający z pensją powyżej 5 000 zł netto.

Mimo, rosnącej popularności cyberprzestępstw nadal wielu Polaków nie posiada programu antywirusowego. Jedynie 63 proc. deklaruje, że używa takiej formy ochrony. Co więcej, tylko połowa polskich konsumentów posługuje się silnym hasłem ze znakami specjalnymi i nie łączy się z nieznanymi sieciami WiFi (kolejno 54 i 48 proc.) – wynika z badania Santander Consumer Banku.

Oszuści polują na kupujących w sieci

Według danych zebranych przez Santander Consumer Bank, najwięcej Polaków bezpośrednio lub przez bliską osobę zetknęło się z przestępstwem nieotrzymania towaru po zapłacie (26 proc.). Z kolei co piąty spotkał się z fałszywym mailem (21 proc.) lub kradzieżą danych z karty debetowej lub kredytowej (20 proc.).

Natomiast 15 proc. ankietowanych zetknęło się z przejęciem konta na profilu społecznościowym. Rzadziej Polacy spotykali się z przejęciem przez nieznajomego ich poczty elektronicznej (9 proc.). Mały odsetek odpowiedzi dotyczył także kradzieży wrażliwych danych osobowych takich jak numer PESEL (7 proc.).