– Koncentrujemy się na zapewnieniu naszym klientom niezbędnych w pandemii rozwiązań, wspierających ich finanse. Systematycznie poszerzamy usługi online, zachęcając przede wszystkim do takiego bankowania. Utrzymujemy pracę zdalną, aby chronić pracowników – tę formę pracy świadczy obecnie ok. 60% osób, w oddziałach stosujemy liczne środki ochrony, aby minimalizować ryzyko – mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Wyniki Santandera w III kwartale 2020

Dochody ogółem – w III kwartale wyniosły 6,5 mld zł, i zmniejszyły się o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W III kwartale br. dochody wyniosły 2,1 mld i  w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosły o 2,5%. Z kolei wynik z tytułu odsetek wyniósł 4,5 mld zł i zmniejszył się o 9% r/r, głównie pod wpływem obniżenia stóp procentowych NBP oraz negatywnego wpływu pandemii koronawirusa w 2020 roku. W samym III kw. wynik odsetkowy wyniósł 1,38 mld zł.

W komunikacie czytamy także, że zwiększa się transakcyjność w kanałach zdalnych – w mobile i internecie wzrosła o 13% w stosunku do I kwartału. Sprzedaż kredytu gotówkowego przez kanały zdalne sukcesywnie rośnie i w III kwartale 2020 r. osiągnęła 45%. Bank rozwija także otwartą bankowość Santander Open – w III kw. udostępnił usługę inicjowania płatności z wybranych banków.

Santander Bank Polska prowadzi obecnie 3,95 mln kont osobistych w złotych. Dodatkowo bank posiada 2,7 mln aktywnych klientów digital, w tym 1,8 mln klientów mobilnych (wzrost o 18% rok do roku).