Integracja SignHub została przeprowadzona przy współpracy z Asseco Data Systems. Jest to narzędzie, które pozwala na akceptację i podpisywanie dokumentów kredytowych i niekredytowych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szybkie podpisywanie dokumentów firmowych

Innowacyjność projektu ma polegać na tym, że cały proces jest w pełni osadzony w infrastrukturze bankowej. W komunikacie czytamy, że dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniony ma być jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa niż przy podobnych rozwiązaniach chmurowych.

Dodatkową zaletą, która wynika z uproszczenia i automatyzacji procesu, jest oszczędność czasu. Klienci nie muszą już przełączać się między wieloma aplikacjami i programami, wyszukiwać w zbiorze różnych dokumentów tych, które wciąż czekają na podpis, czy czekać na spotkanie z bankierem lub dostarczenie dokumentów przez kuriera – czytamy w komunikacie Santander Bank Polska.

Stworzone rozwiązanie pozwala na:

  • podpisywanie dokumentów przez kilku reprezentantów,
  • automatyczne weryfikowanie poprawności podpisów złożonych na dokumencie z poziomu platformy,
  • automatyczne szyfrowanie dokumentów,
  • zabezpieczenie dokumentu kwalifikowaną pieczęcią bankową.

Jak skorzystać z SignHub?

Reprezentanci firm posiadający dowolny certyfikat elektronicznego podpisu kwalifikowanego wydanego przez polskich dostawców usług zaufania mogą podpisywać z bankiem dokumenty na platformie SignHub w procesie zainicjowanym przez bank.

Jeśli klient nie posiada podpisu kwalifikowanego, a jest użytkownikiem bankowości elektronicznej Santander Internet, może nabyć certyfikat podpisu kwalifikowanego zdalnie z poziomu kafelka eUrząd.

Jak wygląda proces?

  • Klient otrzymuje powiadomienie mailowe o dokumencie oczekującym na podpis w SignHub. Powiadomienie jest jednocześnie instrukcją logowania do dokumentu.
  • Po zalogowaniu do dokumentu, klient może podpisać dokument Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  • Po podpisaniu dokumentu przez wszystkie strony umowy, dokument jest automatycznie przekazywany do wszystkich uczestników procesu.