Wśród 26 narzędzi ocenianych przez analityków firmy Chartis, SAS uzyskał wysoką punktację we wszystkich kategoriach, w tym między innymi w zakresie zarządzania modelami, zarządzania danymi, technik wizualizacji wyników analiz i jakości raportów. W 2021 roku SAS został również sklasyfikowany jako lider w raporcie Chartis RiskTech Quadrant for Enterprise Fraud Solutions.

Zarządzanie ryzykiem jeszcze ważniejsze niż wcześniej

Pandemia COVID-19 ujawniła i spotęgowała problemy instytucji finansowych związane z obszarem zarzadzania ryzykiem. Jej destabilizujący efekt pokazał jak ważne jest skuteczne zarządzanie ryzykiem modeli w ramach całej organizacji – powiedział Sidhartha Dash, Research Director w Chartis Research.

Sklasyfikowanie SAS na pozycji lidera potwierdza kompletność oferty firmy oraz umiejętność szybkiego odpowiadania na dynamicznie zmieniające się potrzeby przedsiebiorstw i uwarunkowania rynkowe. Począwszy od narzędzi do zarządzania danymi, ich analizy, aż po najnowsze rozwiązania w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji – technologia SAS wspiera instytucje finansowe w efektywnym wypełnianiu ich obowiązków regulacyjnych, zapewnienia zgodności z przepisami oraz pozwala ograniczyć ryzyko we wszystkich kategoriach.

SAS oferuje rozwiązanie, które zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania cyklem życia modeli w obszarze ryzyka. Dzięki temu banki mogą precyzyjnie monitorować i zarządzać ryzykiem modeli, jak również ryzykami z nim powiązanymi, przy jednoczesnej realizacji wymogów wewnętrznych i regulacyjnych – w Polsce jest to Rekomendacja W Komisji Nadzoru Finansowego.

-Zautomatyzowany proces zarządzania modelami – w połączeniu z możliwością ich operacjonalizacji – ma fundamentalne znaczenie dla optymalizacji procesów decyzyjnych dotyczących ryzyka – powiedział Troy Haines, Senior Vice President and Head of Risk Research and Quantitative Solutions w SAS. Rozwiązanie SAS® Model Risk Management łączy najbardziej zaawansowaną analitykę z intuicyjnym interfejsem i zapewnia przejrzysty nadzór nad całym cyklem życia modeli w ramach przedsiębiorstwa.