Eksperci Bain & Company spodziewają się, że przychody sektora w latach 2023-25 będą rosnąć średnio o nie więcej niż 2 proc. rocznie w porównaniu do 8 proc. w latach 2019-22. Najbardziej pesymistyczny scenariusz opracowany na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród menedżerów największych banków korporacyjnych na świecie zakłada, że przychody branży mogą spadać średnio nawet o 2 proc rocznie w najbliższych latach.

Perspektywy dla sektora bankowości korporacyjnej

Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) określa perspektywy dla bankowości korporacyjnej jako „przeciętne” i spodziewa się, że recesyjne trendy, zwłaszcza w Europie, negatywnie przełożą się na ich działalność. Jak wynika z sondażu, kredyty dla przedsiębiorstw, które generują około połowy przychodów sektora, odnotują roczną dynamikę wzrostu na poziomie od -0,5 proc. do +3,2 proc. w najbliższych latach.

Dodatkową presję na wyniki finansowe banków wywierają również rosnące koszty inwestycji w systemy informatyczne. Obecnie banki korporacyjne przeznaczają średnio 8-10 proc. przychodów na inwestycje w IT, wynika z szacunków Bain & Company. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań staje się niezbędne w sytuacji, gdy ponad trzy czwarte ankietowanych uważa, że obecnie stosowane technologie nie spełniają oczekiwań co do generowania odpowiedniej wartości.

Aż 72 proc. przedstawicieli branży uważa, że generatywna sztuczna inteligencja fundamentalnie zmieni sposób działania banków, które już teraz używają jej do opracowywania analiz dla klientów korporacyjnych, optymalizacji podstawowych procesów, w tym automatyzacji udzielania pożyczek, a także zarządzania wymogami regulacyjnymi.

Finansowanie zielonej transformacji stanowić może cenne źródło przychodów dla banków korporacyjnych. Eksperci Bain & Company szacują, że inwestycje związane z ochroną klimatu wymagać będą finansowania na poziomie 1,4 bln dolarów rocznie do 2030 roku, z czego 550 mld dolarów przypaść może na banki korporacyjne. Mogłoby to generować 37 mld dolarów rocznych przychodów dla sektora, głównie z tytułu udzielonych kredytów. Dodatkowe źródło przychodów stanowić będą transakcje związane z rynkiem handlu emisjami CO2, tzw. carbon credits.

Ponad połowa ankietowanych (57 proc.) uważa, że banki są odpowiednio przygotowane do realizacji agendy klimatycznej. Jednak, wiele z nich postrzega obszar inwestycji klimatycznych jako trudny do zoperacjonalizowania, szczególnie pod względem raportowania i pozyskiwania odpowiednich danych. Problemem może być także brak woli działania po stronie klientów.