Dzięki aplikacji mSzafir w telefonie, pracownicy uczelni mogą już korzystać z e-podpisu całkowicie zdalnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dostarczyła swoim pracownikom certyfikaty kwalifikowane umożliwiające składanie mobilnego podpisu elektronicznego mSzafir.

Podpis elektroniczny równie ważny jak odręczny

Niedawno KIR otrzymał licencję KIP od KNF. Umożliwia to oferowanie usług otwartej bankowości.

Podpis mSzafir ma właściwości prawne równoważne podpisowi odręcznemu. Dzięki temu pracownicy SGH mogą podpisywać elektronicznie umowy i inne dokumenty, które do tej pory wymagały podpisu odręcznego. Dodatkowo każdy podpisany dokument zostaje automatycznie opatrzony kwalifikowanym znacznikiem czasu. Uzyskanie e-podpisu mSzafir może odbyć się w z wykorzystaniem potwierdzenia tożsamości użytkownika w bankowości elektronicznej lub w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielem KIR. Usługa spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa określone w unijnym rozporządzeniu eIDAS.

– Jednolity i bezpłatnie udostępniany podmiotom realizującym zadania publiczne system EZD PUW, umożliwia kompleksowe elektroniczne zarządzanie dokumentacją, w tym sprawny, ustandaryzowany i w pełni cyfrowy obieg dokumentów urzędowych. Zaimplementowaliśmy w nim oczekiwaną przez naszego Partnera funkcjonalność podpisu elektronicznego, która ergonomizuje pracę i pozwala wyeliminować dokumenty papierowe, jednocześnie zachowując ich moc prawną – komentuje Mariusz Madejczyk, dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Dostarczana przez KIR usługa umożliwia przejście na całkowicie elektroniczny obieg dokumentów firmowych bez konieczności przechowywania ich wersji papierowych.

mSzafir dostępny jest już od roku. Z usługi korzystają m.in. klienci PKO Banku Polskiego – w procesie zdalnego składania wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego – oraz pracownicy Orange Polska w procesach kadrowych.