Oprócz finansowania nieprzeterminowanych wierzytelności w tradycyjnym wydaniu, Siemens Finance zaoferuje rozwiązania in-house factoring oraz invoice discounting – usługi, które mogą zmienić oblicze rynku faktoringowego w Polsce.

Na czym polega usługa faktoringu?

Najprościej mówiąc: przedsiębiorca (faktorant) podpisuje umowę z instytucją finansową (faktorem), a następnie w zamian za wystawione faktury swoim kontrahentom faktor przelewa środki na wskazane konto faktoranta, potrącając przy tym swoje wynagrodzenie. Dzięki temu przedsiębiorca zachowuje płynność finansową i ma do dyspozycji fundusze, które w tym czasie byłyby „zablokowane”.

Faktoring to usługa, która w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Potwierdzeniem tego są rosnące obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów. W ubiegłym roku wyniosły one 185 mld zł, co było wynikiem lepszym o blisko 30 mld zł niż w poprzednim okresie. Potencjał rynku jest więc wciąż bardzo duży – ocenia Krzysztof Tempes, dyrektor sprzedaży w dziale Faktoringu Siemens Finance.

Nowy rodzaj faktoringu

Kto korzysta z faktoringu? Najbardziej zainteresowane usługą są firmy przemysłowe, gdzie odroczony termin płatności sięga nawet 120 dni. Wśród nich są przedsiębiorstwa handlowe czy firmy produkcyjne. To grupa stanowiąca zdecydowaną większość dotychczasowych klientów Siemens Finance. Jak podkreśla Krzysztof Tempes, usługa faktoringu jest kierowana zarówno do obecnych, jak i nowych klientów. Największą przewagą firmy ma być kompleksowość oraz unikatowe doświadczenie grupy Siemens.

– Faktoring będzie istotnym uzupełnieniem naszej dotychczasowej oferty. Dzięki wprowadzeniu go do portfolio usług, możemy zaoferować finansowanie krótko i długoterminowe, które może być przeznaczone na wdrożenie inwestycji oraz finansowanie bieżących potrzeb – mówi.

Przewagą Siemens Finance będą korzyści wynikające ze współpracy z innymi podmiotami grupy Siemens. – Siemens realizuje najwazniejsze projekty polskiej gospodarki. Jako jedyna może zaoferować kompleksową usługę – od dostarczenia najnowocześniejszego sprzętu, aż po jego finansowanie i wsparcie bieżącej płynności firmy – zaznacza Krzysztof Tempes.

Pełen zakres produktów

Wśród nowych usług Siemens Finance, oprócz tradycyjnego faktoringu, znajdą się też usługi in-house factoringu oraz invoice discounting. In-house factoring od tradycyjnego faktoringu odróżnia się tym, że klient otrzymuje finansowanie, ale bez usługi zarządzania należnościami. W tym przypadku klient sam dokonuje rozliczeń płatności otrzymanych od kontrahentów, monitoruje status płatności i sam dba o terminowość spłat.

Invoice discounting to z kolei usługa, która do tej pory nie była dostępna Polsce. Wyróżnia się ona tym, że aby otrzymać środki klient nie musi każdorazowo przedstawiać szczegółowych danych o poszczególnych fakturach. Jest to więc rozwiązanie saldowe, w którym nie finansuje się poszczególnych faktur, ale portfel należności handlowych klienta.

Siemens Finance na bieżąco wycenia portfel należności klienta i na tej podstawie przyznaje mu limit stosownie do aktualnego salda. Dzięki temu cały proces z perspektywy klienta jest szybszy i prostszy operacyjnie. Nie ma tu także zarządzania wierzytelnościami przez faktora, w tym rozliczania czy monitowania kontrahentów ani usługi przejęcia ryzyka ich niewypłacalności bo istotą usługi jest w zasadzie wyłącznie finansowanie

– Invoice discounting to rozwiązanie bardzo popularne w zachodniej Europie. Na przykład w Wielkiej Brytanii odpowiada on za zdecydowaną większość rynku faktoringu. Klienci chętniej korzystają z tego sposobu finansowania ze względu na jego prostotę – mówi Krzysztof Tempes.

Konkurenja dla banków

Jak podkreśla Krzysztof Tempes, plany firmy są bardzo ambitne. Siemens Finance chce w ciągu kilku lat stać się największą niebankową firmą faktoringową w kraju, która będzie stanowić alternatywę do oferty bankowej.

Obecnie jesteśmy jedną z największych firm leasingujących maszyny i urządzenia przemysłowe. Naszą bezpośrednią konkurencją są największe banki w Polsce. Jednak tym, co nas wyróżnia, jest znajomość specyfiki wielu branż, a także możliwość zaoferowania kompleksowych rozwiązań. Dlatego nie boimy się rywalizacji, wręcz odwrotnie. Uważamy, że nasza propozycja jest bezkonkurencyjna – mówi.

Siemens Finance oferuje tradycyjny faktoring z regresem, jak i bez regresu (faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów firmy). Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z opcji faktoringu cichego, w którym kontrahenci klientów nie są informowani o tym, że klient korzysta z faktoringu. Faktoring dostępny będzie w czterech walutach: złotych, euro, dolarach oraz funtach brytyjskich.

Siemens Finance/AS