System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami, a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.

Spada popularność systemu Ognivo?

Zgodnie z danymi Krajowej Izby Rozliczeniowej, operatora systemu Ognivo, najwięcej wniosków o przeniesienie rachunku wpłynęło w lipcu – ponad 2,7 tys. Nie zmienia to faktu, że spadek liczby wniosków jest bardzo wyraźny. W Q2 2018 takich dyspozycji było 8,6 tys. , a teraz zaledwie 4,3 tys.

Ostatni kwartał wypada kiepsko także w zestawieniu z wcześniejszymi okresami, co dobrze obrazuje powyższy wykres. Na przykład w analogicznym okresie 2017 roku decyzję o zmianie rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo podjęło prawie 8 tys. osób.

– Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w III kw. 2018 r. zdecydowało się 4 265 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 4 155 osób, tj. 96,7 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 266 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 190 osób – czytamy w komunikacie KIR.

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem.