Nadzorca wyjaśnia, że spółka prowadzi działalność za pośrednictwem platformy internetowej globalmaxis.com.pl. Powodem wpisania firmy na listę ostrzeżeń publicznych jest prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

GlobalMaxis trafia na listę ostrzeżeń KNF

– Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Krakowie – czytamy w komunikacie UKNF.

Pełną listę ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć tutaj.

W kontekście UKNF warto przypomnieć o ogłoszonej ostatnio strategii na lata 2021-2025. W dokumencie nadzorca zwraca uwagę na wyzwania dla rynku finansowego i przedstawia główne cele strategiczne. Chodzi tutaj między innymi o bardziej proaktywne działanie nadzoru, skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie danych oraz lepsze zarządzanie organizacją.