Partner serwisu Visa dla biznesu

Spora strata Getinu w III kwartale

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#Getin Bank
Opublikowano: 16 listopada 2017, 13:34 Aktualizacja: 2 maja 2019, 22:47

W trzecim kwartale bieżącego roku Getin Noble Bank zanotował stratę rzędu 75 mln złotych. Akcję banku poszły w dół. To kolejny kwartał, w którym spółka Leszka Czarneckiego notuje straty.

Nowe funkcje w aplikacji Getin Banku

– Podobnie jak w poprzednich kwartałach, determinowany był on głównie przez odpisy na aktywa kredytowe sprzed 2010 roku. Realizowane wyniki pozostają zgodne z założeniami zaktualizowanego Planu trwałej poprawy rentowności. Poziom współczynników kapitałowych Banku kształtuje się powyżej wymagań regulacyjnych. Na koniec września br. wynosiły one 16,1% (CAR) i 12,4% (Tier1). Na koniec raportowanego okresu wskaźnik C/I Banku wyniósł 53,7% i był lepszy niż  średnia dla całego sektora. – czytamy w komunikacie spółki.

Bank Leszka Czarneckiego posiada w swoim portfelu 23% pożyczek udzielonych frankowiczom. Słabo wygląda też spłacalność kredytów detalicznych – udzielono ich na kwotę 3,6 mld zł, w tym jako „z utratą wartości” zakwalifikowano 27% z nich – aż 1,3 mld zł.

Czytaj także: Orange szykuje grupowe zwolnienia. Pracownicy dostaną solidne odprawy?

Sytuacja Getin Banku w III kwartale 2017

Od początku roku Bank odnotowuje systematyczny wzrost wyniku prowizyjnego na działalności podstawowej. W III kwartale osiągnął on poziom 40,4 mln złotych i był o 13,3% wyższy w ujęciu kwartał do kwartału (w oparciu o porównywalne dane po uwzględnieniu efektu utraty kontroli nad Noble Funds TFI). Wynik odsetkowy utrzymał się na stabilnym poziomie i wyniósł 325,7 mln złotych.

Czytaj także: Getin Bank ukarany przez UOKIK. Poszło o reklamę kredytu

Bank systematycznie odnotowuje wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Na koniec września br. ich udział w depozytach ogółem osiągnął 23,2%, co oznacza wzrost o ponad 2 p.p. w zaledwie trzy miesiące.  Dzięki realizowanym działaniom, od początku roku, koszt depozytów zmalał o 18 pb.

Na koniec kwartału saldo kredytów Grupy Getin Noble Bank wynosiło 43,8 mld złotych (-1,9% kw/kw), a saldo depozytów 50,1 mld złotych (-2,7% kw/kw). Jest to zgodne z realizowaną obecnie strategią delewarowania skali działalności. Bank stale utrzymuje silną pozycję płynnościową na poziomie 87,5%. Odpisy na ryzyko kredytowe w III kwartale wyniosły 225,2 mln złotych.

[Getin Noble Bank/RT]


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

spora-strata-getinu-iii-kwartale