Partner serwisu Visa dla biznesu

Stabilne przychody T-Mobile, ale darmowy roaming odbił się na wynikach

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
Opublikowano: 10 maja 2018, 15:27 Aktualizacja: 10 maja 2018, 15:31

W I kwartale 2018 roku T-Mobile Polska zanotował stabilne przychody w kwocie 1,569 milionów złotych. EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań) spadł o około 30 milionów złotych z powodu regulacji Roam Like at Home. W ciągu roku liczba klientów abonamentowych wzrosła o 294 tysiące, co daje łącznie sumę 6,9 milionów użytkowników.

Stabilne przychody T-Mobile, ale darmowy roaming odbił się na wynikach

T-Mobile Polska odnotował spore straty z powodu regulacji dotyczących roamingu – chodzi o nienaliczanie dodatkowych opłat za wykonywanie połączeń w innych krajach Unii Europejskiej. Sieć szacuje je nawet na 37 milionów złotych. Z tego powodu T-Mobile wystąpiło o zgodę na naliczanie dodatkowych opłat do Urzędu Komunikacji Elektronicznej – wciąż czekają na decyzję. Więcej na temat Roam Like at Home i sytuacji telekomów można przeczytać tutaj – Zbliżają się wakacje. Co z darmowym roamingiem?.

Siódmy kwartał z rzędu rośnie liczba klientów w T‑Mobile

To już siódmy kwartał z rzędu, w którym wzrosła liczba klientów kontraktowych T‑Mobile. Obecnie operator obsługuje ich 6,990 mln, co oznacza wzrost o 69 tysięcy w porównaniu do czwartego kwartału 2017 roku i o 294 tysiące w porównaniu do stanu na koniec pierwszego kwartału 2017 roku. W sumie, na koniec pierwszego kwartału br. T‑Mobile obsługiwał 10,509 mln klientów.

Najniższy wskaźnik odejść od 2 lat

Pozytywny wynik to m.in. zasługa niskiego wskaźnika odejść klientów (CHURN), który osiągnął najniższy poziom od pierwszego kwartału 2016 roku. W porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, T‑Mobile uzyskał o 28 tysięcy lepszy bilans „przenoszalności” numerów. Od czwartego kwartału 2017 roku firma obserwuje też wyraźny trend: dawni klienci sieci, którzy zdecydowali się na przeniesienie usług do innych operatorów obecnie wracają do T‑Mobile.

T‑Mobile inwestuje w satysfakcję klientów

Zwiększenie zatrudnienia w telefonicznym biurze obsługi klienta oraz uproszczenie menu głosowego zaowocowały skróceniem średniego czasu oczekiwania na połączenie z konsultantem o ponad 60%. To wpłynęło na poprawę jakości obsługi klienta a w konsekwencji na wzrost satysfakcji klientów w ogóle.

Innym działaniem obliczonym na poprawę dostępności obsługi była rozbudowa sieci sprzedaży. Z końcem marca 2018 roku zakończył się rozpoczęty rok temu program rozbudowy sieci placówek T‑Mobile. W tym czasie otwarto 110 nowych sklepów, z czego 8 w pierwszym kwartale tego roku. W styczniu 2018 roku zainicjowany został program, w ramach którego pozostałe sklepy zostaną odnowione i dostosowane do nowej wizualizacji. W pierwszym kwartale program objął 43 sklepy.

Roaming uderzył w finanse T-Mobile

Przychody T‑Mobile Polska pozostały na podobnym poziomie jak w 1 kwartale 2017 roku i wyniosły 1,569 mln złotych. Skorygowana EBITDA za 1 kwartał 2018 roku wyniosła 401 mln złotych, co oznacza spadek o 7,0%.

Na wynik EBITDA wpłynął wzrost kosztów obsługi usług roamingowych klientów T‑Mobile co jest efektem wprowadzenia regulacji Roam Like At Home. W pierwszym kwartale 2018 r. negatywny wpływ RLAH wyniósł (-)37 milionów złotych. Wynik EBITDA po wyłączeniu tego zjawiska pozostałby na podobnym poziomie. W porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. ilość danych przesłanych w roamingu przez klientów T‑Mobile wzrosła niemal pięciokrotnie.

T‑Mobile inwestuje w szybszą sieć LTE i pojemność sieci

Jednym z kluczowych elementów utrzymania najwyższej jakości usług są stałe inwestycje w sieć. W obecnych planach inwestycyjnych firma więcej uwagi poświęca przepustowości sieci niż samej jej rozbudowie. W pierwszym kwartale T‑Mobile rozpoczął testy zmierzające do zmian w sposobie wykorzystania posiadanych częstotliwości. W efekcie w pierwszym kwartale uruchomionych zostało kilkanaście stacji oferujących agregację 4 pasm z maksymalną prędkością przesyłania danych wynoszącą do 590 Mbps. Łącznie T‑Mobile ma już ponad 4250 stacji z agregacją pasma.

Aby zapewnić właściwą obsługę stacji bazowych T‑Mobile realizuje projekt doprowadzania do stacji bazowych infrastruktury światłowodowej, która docelowo zastąpi w większości przypadków radiolinie. W Q1 uruchomionych zostało 70 nowych węzłów zasilonych światłowodem o szybkości 1Gbps lub 10Gbp/s. W tym roku planowanych jest kolejnych 150-200 takich realizacji. Dbając o wysoką jakość obsługi ruchu ze stacji bazowych T‑Mobile zrezygnował z radiolinii wolniejszych niż 150Mbps zastępując je szybszymi oferującymi przepływności do 1Gbps.

T-Mobile Polska/RT


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

stabilne-przychody-t-mobile-ale-darmowy-roaming-odbil-sie-na-wynikach