Konkurs zatytułowano „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”. Nabór wniosków rozpocznie się 3 lutego i potrwa do 31 marca 2020 roku. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Wojciech Szajnar

Jakie projekty mają szansę na nagrody?

– Konkurs powstał z myślą o połączeniu potencjału i kreatywności twórców aplikacji oraz zasobów otwartych danych służących pożytkowi społecznemu. Upowszechnienie rozwiązań cyfrowych ułatwiających korzystanie z administracji publicznej oraz zwiększających użyteczność gromadzonych danych publicznych, to jedno z głównych założeń działań CPPC – mówi Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa (zdjęcie powyżej).

Każdego roku powstają nowe rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie zarówno w przestrzeni publicznej, jak również w życiu codziennym. Dzięki nowoczesnym technologiom znacznie łatwiejsze jest między innymi znalezienie i opłacenie miejsca parkingowego, monitorowanie w czasie rzeczywistym zużycia energii elektrycznej czy załatwienie spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. Dostęp do otwartych danych to szansa na stworzenie nowych ciekawych rozwiązań.

Dane, które mogą zostać wykorzystane do stworzenia nowoczesnych aplikacji i usług znajdują się na portalu dane.gov.pl. W konkursie dofinansowane zostaną projekty, które przyczynią się do wzmocnienia usług e-administracji, e-nauki, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Zgłaszać można zarówno projekty komercyjne i niekomercyjne, realizowane indywidualnie lub w ramach współpracy partnerskiej. Dofinansowanie można pozyskać na wdrożenie nowej aplikacji lub rozbudowę już istniejącej.