Z każdym rokiem coraz więcej osób jest online, a każdy pomiar w tym zakresie przynosi nowy rekord. Na przestrzeni dwóch dekad liczba użytkowników internetu wzrosła z 248 milionów w 1999 roku (co w tamtym czasie stanowiło 4,9% globalnej populacji) do 4,5 miliarda w 2019 (na chwilę obecną to niespełna 60% wszystkich mieszkańców planety).

Równolegle zmienia się użycie urządzeń, za pomocą których korzystamy z sieci. Urządzenia mobilne, od relatywnie niedawna zaczynają przełamywać dominację desktopu. Pierwszy raz internet mobilny zdobył przewagę nad stacjonarnym w 2016 roku. Rozkład sił kształtował się wtedy na poziomie 51.3% dla mobilu i 48,7% dla urządzeń desktopowych.

Rok później statystyki były już na poziomie aż 67% dla mobilu oraz 33% dla desktopu. To wzrost o ponad 15% w skali roku.

– Wzrost odsetka osób używających urządzeń mobilnych wcale mnie nie dziwi. To bardzo duża wygoda móc skorzystać z internetu, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Wysoki poziom zainteresowania mobile zawdzięcza m.in. twórcom aplikacji mobilnych, którzy bardzo mocno starają się, by odpowiadały one na coraz więcej potrzeb użytkowników, a zarazem stawały się coraz bardziej user friendly – komentuje Marcin Sikora, Dyrektor Sprzedaży w LOANDO Group (która niedawno wystartowała w Meksyku).

Więcej czasu spędzamy przy komputerze niż przed komórką

Jeśli chodzi o czas spędzany w sieci, to tutaj dane z 2018 wskazują jednoznacznie, że desktop ciągle dominuje. Niespełna 58% czasu w sieci użytkownicy spędzają na swoich urządzeniach stacjonarnych, zaś 42 proc. na mobilnych. W stosunku do roku poprzedniego to wzrost o 7% dla desktopu.

– Znamiennym dla tego obszaru jest fakt, że nie widać tu wyraźnych tendencji wzrostowych dla mobilu. Ciężko również przewidzieć jak parametr ten będzie się kształtował w następnych latach. Z danych wynika natomiast jasno, że obecnie, jeśli chodzi o szybkie operacje, wybieramy urządzenia mobilne. W przypadku zaś dłuższych sesji, preferujemy narzędzia stacjonarne – dodaje Marcin Sikora.

Polska mobilem stoi

Według raportu Digital Poland 2019, w ubiegłym roku w Polsce liczba aktywnych użytkowników internetu korzystających z niego za pomocą urządzeń mobilnych wyniosła ponad 26 milionów. To ponad 57% całej populacji.

Przyglądając się dokładniej, w podziale na miesiące, możemy zaobserwować spadek częstotliwości użycia urządzeń mobilnych na początku oraz końcu roku, przy jednoczesnym peaku w okresie wiosenno-letnim. Najgorszym dla mobilu miesiącem roku 2019 był grudzień. Za pomocą smartfonów i tabletów z internetem łączyło się wtedy 56,5% Polaków. Najwyższą wartość wskaźnik ten osiągnął zaś w maju (65%).

Mobile w usługach fintechowych

Szczególną popularność aplikacje mobilne zyskały w obszarze technologii finansowych. Dane udostępnione przez globalny ekosystem startupów fintechowych – LOANDO Group jednoznacznie wskazują, że zdecydowana większość klientów korzysta z usług finansowych Grupy za pomocą urządzeń mobilnych. W grudniu wskaźnik ten kształtował się na poziomie 65%, w listopadzie 69%, w październiku zaś 66%.

– Nasi klienci to w dużej mierze osoby o wysokim poziomie utechnologicznienia. Nie dziwi więc fakt, że chętnie korzystają z aplikacji mobilnych. W stosunku do roku 2018  użycie smartfonów i tabletów w celu korzystania z naszych usług wzrosło o 18% Prowadzimy też projekty, w których udział mobilu sięga nawet 90% – komentuje Krzysztof Przybysz, CEO LOANDO Group.

Jak widać, internet mobilny szybko zyskuje na popularności. Na razie nie widać żadnych oznak, by zjawisko to w przyszłości miało wyhamować lub przynajmniej zwolnić. Nie ma jednak szans by urządzenia dekstopowe całkowicie odeszły do lamusa, ponieważ nieprzerwanie dominują nad mobilem w kwestii komfortu użytkowania.