Kierownikiem studiów został prof. SGH dr hab. Lech Kurkliński a sekretarzem mgr Agnieszka Butor-Keler, oboje z Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH.

Jaki jest cel podyplomowych studiów FinTech?

Studia mają na celu przekazanie słuchaczom wartościowej, rzadko spotykanej w ofercie edukacyjnej szkół wyższych, wiedzy (głównie nastawionej na praktykę). Dotyczy ona ekonomicznych, prawnych i  technologicznych aspektów innowacyjnych rozwiązań na rynku finansowym – FinTech (Financial Technology).

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy studiów uzyskają specjalistyczną wiedzę w tym zakresie oraz zapoznani zostaną ze środowiskiem osób zajmujących się tą problematyką. Dotyczy to zarówno reprezentantów firm FinTech, jak i tradycyjnych instytucji finansowych oraz organizacji wspomagających rozwój tej dziedziny (np. mediów specjalistycznych).

Główna uwaga skierowana będzie na wyzwania stojące przed rozwojem sektora FinTech. Przewidziane są interaktywne relacje z uczestnikami m.in. poprzez analizę przypadków (case study), sesje Q&A z wybranymi specjalistami. Łączny wymiar zajęć to 174 godzin, które sprofilowano do różnych aspektów innowacji technologicznych na rynku finansowym, np.:

 • narzędzi wspierania rozwoju innowacji w Polsce, UE i na świecie (piaskownice regulacyjne, laboratoria FinTech, Innovation Hub);
 • FinTech-ów w systemach wewnętrznych instytucji finansowych (compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem);
 • chmury obliczeniowej;
 • crowdfundingu – finansowania społecznościowego;
 • kryptoaktywów;
 • nowych form badania zdolności kredytowej;
 • instrumenty wsparcia badań rozwoju i innowacji – ulgi podatkowe, dotacje;
 • działalności RegTech/SupTech, PayTech-ów, InsurTech-ów.

Studia zostaną także wzbogacone o autorski projekt EduSprint – jedyny w Polsce program, który ma na celu praktyczne rozwiązywanie problemów i ich późniejsze możliwości wdrożenia. Program ma swoje korzenie w inicjatywie brytyjskiego Financial Conduct Authority pod nazwą TechSprint, gdzie przedstawiciele różnych sektorów wypracowują propozycje zmian i budowania innowacyjnych narzędzi, upraszczających funkcjonowanie rynku finansowego. EduSprint odpowiadać będzie aktualnym wyzwaniom stojącym przed rozwojem FinTech w Polsce.

Przewidziane są również wspólne projekty ze Studenckim Kołem Naukowym Konsultingu SGH, działającym przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, którego opiekunem jest prof. L. Kurkliński.

​Studia pozwolą podwyższyć kwalifikacje i uzupełnić wiedzę ekonomistów, przedsiębiorców, menedżerów, prawników, informatyków i urzędników administracji publicznej.

Absolwent studiów podyplomowych będzie gotowy:

 • identyfikować szanse związane z rozwojem innowacyjnych zjawisk na rynku finansowym;
 • ocenić nowe rodzaje ryzyka związanego z rozwojem innowacji finansowych oraz im przeciwdziałać;
 • weryfikować potencjał nowych rozwiązań i podmiotów sektora FinTech;
 • wdrażać innowacyjne rozwiązania w instytucjach finansowych;
 • nawiązywać współpracę pomiędzy instytucjami finansowymi i FinTechami;
 • realizować projekty w obszarze FinTech, dzięki odbytym zajęciom grupowym oraz dedykowanej formie warsztatów – EduSprint, podczas których absolwenci nabędą wiedzę w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nowymi technologiami i wezmą udział w końcowej debacie.

Wykładowcy:

 • dr Marcin Balicki, Senior Associate w Kancelarii SPCG
 • Marcin Białkowski, Head of Risk & Cloud Services w Kancelarii Maruta Wachta
 • Agnieszka Butor-Keler, doktorantka SGH w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 • dr hab. Jan Byrski, prof. UEK, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • dr Mateusz Folwarski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ernest Frankowski, CEO & Founder IT9
 • dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, prof. ALK
 • dr Grzegorz Keler, Associate w Kancelarii SPCG
 • Michał Karwasiński, Founding Partner w Kancelarii KSZ Smart Legal Karwasiński Szpringer i Wspólnicy
 • prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, SGH, Sekretarz Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM
 • dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM
 • Maciej Kurzajewski, Ekspert rynku finansowego z wieloletnim doświadczeniem w organie nadzoru
 • dr Michał Nowakowski, Head of NewTech at NGL Advisory, Founder at FinRegTech.pl
 • Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank SA.
 • dr hab. Michał Polasik, prof. UMK
 • Justyna Postępska, Legal counsel w JustComply
 • dr hab. Waldemar Rogowski, Prof. SGH, Główny analityk Biura Informacji Kredytowej
 • prof. Dariusz Szostek, Scientific Expert The European Parliament’s AI Observatory (EPAIO)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, SGH
 • dr Paweł Widawski, Prezes Fundacji FinTech Poland, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Grzegorz Włodarczyk, Head of Compliance Quality Assurance, Bank Handlowy w Warszawie
 • dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK, adwokat w Kancelarii Adwokackiej dra hab. Konrada Zacharzewskiego

Powyższa lista nie jest jeszcze zakończona, gdyż trwa jeszcze proces potwierdzania ze strony kolejnych wykładowców.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH. Trwać będzie do 30 września br. lub do czasu wyczerpania miejsc. Po tygodniu zapisów zarejestrowanych zostało ponad 25% kandydatów.

Rekrutacja online

Wymagane procedury

 • podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia (dostępna na stornach uczelni)
 • złożenie formularza aplikacyjnego (generowanego automatycznie),
 • przedstawienie odpisu dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Czesne

Opłata za całość studiów wynosi 8300,00 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach – wówczas opłata za całość studiów wyniesie 8700,00 zł (pierwsza rata 4400,00 zł, druga rata płatna do połowy stycznia 4300,00 zł).

Warunki ukończenia studiów

 • prace pisemne słuchaczy,
 • testy z dwóch modułów,
 • prezentacje końcowe w formie przeprowadzonego projektu EduSprint wraz z listą zagadnień/pytań do rozwiązania.