– Wspólnie z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej pragniemy serdecznie podziękować Tomaszowi za jego istotny wkład w zarządzanie naszym Bankiem i stworzenie solidnych fundamentów dla przyszłej cyfrowej transformacji Banku – mówi Józef Wancer, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas.

– Jednocześnie mając na uwadze bogate doświadczenie Tomasza w bankowości, życzymy mu dalszych sukcesów i powodzenia w realizacji kolejnych wyzwań – dodaje Józef Wancer.

Czytaj także: Kasy fiskalne online – jest projekt ustawy

Zmiany w Banku BGŻ BNP Paribas. Tomasz Bogus odchodzi

Tomasz Bogus był prezesem Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas od początku września 2015 roku. Kierował bieżącą działalnością Banku i pracami Zarządu Banku. Reprezentował Zarząd Banku wobec osób trzecich. Sprawował ogólny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Banku. Nadzorował Obszar Zarządzania Bankiem, w tym sprawował nadzór ryzykiem braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1999 r. złożył egzamin radcowski. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości detalicznej w Banking Administration Institute w USA, a także szkolenia z zakresu zarządzania organizowane przez Harvard Business School oraz INSEAD we Francji.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankowością. W latach 1991-1998 pracował w Powszechnym Banku Gospodarczym, gdzie m.in. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kluczowych Klientów Korporacyjnych. Następnie w latach 1998-2001 był dyrektorem Oddziału Banku Austria Creditanstalt w Łodzi. Od 2001 do 2008 roku pracował w BRE Banku, gdzie do 2006 roku kierował MultiBankiem, a później pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Obszarze Bankowości Korporacyjnej. W latach 2008–2015 był związany z Bankiem Pocztowym, gdzie na początku pełnił funkcję członka Zarządu, a potem prezesa Zarządu.