Z danych NBP wynika, że w III kw. 2020 roku odnotowano nieco ponad 8 tys. transakcji oszukańczych kartami płatniczymi na kwotę 4,1 mln zł. Dane pochodzą od agentów rozliczeniowych. To spadek pod względem liczby o 6,2%, co przekłada się na nieco ponad 500 oszustw. Jednakże pod względem wartości odnotowano wzrost z 3,9 mln zł do 4,1 mln zł, czyli o 5,5%.

Ogólny udział transakcji oszukańczych w transakcjach ogółem wynosi 0,0005%, czyli naprawdę niewiele.

Transakcje oszukańcze

Za transakcje oszukańcze głównie odpowiadają karty wydane poza Polską

– Z informacji uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, iż wśród transakcji oszukańczych duży jest udział transakcji dokonanych kartami wydanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod względem liczby było to 74%, natomiast pod względem wartości aż 89,5% takich transakcji – czytamy w raporcie NBP.

Najczęściej do transakcji oszukańczej dochodzi w sieci – odpowiadają one za 70% oszustw. Przy użyciu terminali w III kw. Dokonano ok. 2,4 tys. transakcji oszukańczych. Nie jest to duża liczba. Wg agentów rozliczeniowych praktycznie nie zdarzają się transakcje oszukańcze gotówkowe, ale nie obejmują one wypłat z bankomatów. O tych ostatnich więcej dowiemy się z danych pochodzących od banków.

Transakcje oszukańcze – dane od banków

Banki też przekazują do NBP informacje o operacjach oszukańczych dokonanych kartami płatniczymi. Pomiędzy danymi od agentów rozliczeniowych i banków zachodzi trwała rozbieżność, która ma uwarunkowania metodologiczne. Dane od agentów nie obejmują np. transakcji dokonanych kartami skradzionymi lub sfałszowanymi oraz transakcji oszukańczych dokonanych poza granicami kraju kartami wydanymi w Polsce. Z kolei dane banków nie obejmują transakcji kartami w wydanymi w innych krajach. Dlatego NBP podaje w raporcie dane z dwóch źródeł.

Skala oszustw wg raportów od banków jest znacznie większa, ale biorąc pod uwagę ich udział w skali transakcji ogółem jest on na niskim poziomie i wynosi 0,003% pod względem liczby i 0,006% pod względem wartości. Łączna liczba transakcji oszukańczych w III kw. 2020 roku wyniosła 64,4 tys. operacji na kwotę 12,9 mln zł.

W porównaniu do poprzedniego kwartału nastąpił spadek o 0,4% pod względem liczby oszustw, a pod względem wartości o 1,1%.

W III kw. 2020 roku sfałszowano 18,6 tys. kart, a zgubiono/skradziono – 6,9 tys. kart. Klienci nie otrzymali 7 (słownie: siedmiu sztuk) zamówionych kart. Pełny raport NBP dostępny jest tutaj.

/LP