Usługę Moje Dokumenty SGB wprowadziło już kilkadziesiąt banków zrzeszenia, teraz planowane jest zdecydowane przyspieszenie akcji wdrożeniowej – z wykorzystaniem wszystkich dostępnych rozwiązań. Banki spółdzielcze SGB otrzymają więcej możliwości do wdrożenia trwałego nośnika.

SGB-Bank i Atende wdrażają trwały nośnik w Grupie SGB

Wspólna oferta SGB i Atende pozwala realizować obowiązek informacyjny w zakresie zmian regulaminów, tabel opłat i prowizji itp., a także przekazywać klientom banków dokumenty spersonalizowane (zestawienia sald, aktualizację harmonogramu, potwierdzenie transakcji itp.) – czytamy w komunikacie.

– Moje Dokumenty SGB to duże ułatwienie dla klientów, odejście od papierowej dokumentacji w stronę ekologii. Klienci banków spółdzielczych SGB mogą mieć pod ręką, w wersji elektronicznej, wszystkie ważne dokumenty, regulaminy, taryfy opłat i cenniki. O tym, jak jest to ważne, przekonaliśmy się szczególnie mocno w pierwszych miesiącach pandemii, gdy dostęp do dokumentacji finansowej był klientom bardzo potrzebny, a lockdown wykluczał możliwość bezpośrednich kontaktów z bankiem – mówi Błażej Mika, wiceprezes SGB-Banku SA, odpowiedzialny między innymi za rozwój systemów IT.

Moje Dokumenty SGB, oferowane teraz także wspólnie z Atende, korzysta z prywatnej (zamkniętej i ograniczonej) sieci blockchain budowanej we współpracy z NASK SA, w odróżnieniu od publicznych sieci blockchain, które wymagają energochłonnych serwerów do potwierdzania zdarzeń w sieci.

Rozwiązanie proponowane przez Atende, oparte na technologii blockchain i WORM, umożliwia obsługę zarówno komunikacji masowej (dokumenty publiczne), jak i indywidualnej (dokumenty prywatne), adresującej indywidualny charakter relacji z każdym klientem banku, zgodnie z wymaganiami regulatora.