Na początek z e-polisy mogą korzystać klienci zainteresowani ubezpieczeniami komunikacyjnymi. W przyszłości planowane jest rozszerzenie funkcjonalności także na pozostałe produkty.

Zdalna sprzedaż polis w TUW

Agenci ubezpieczeniowi współpracujący z TUW po przeprowadzeniu analizy potrzeb klienta przygotowują w systemie sprzedażowym ofertę i przekazują do niej link na adres mailowy ubezpieczającego. Po akceptacji oferty i opłaceniu składki ubezpieczeniowej następuje automatyczne wystawienie polisy i przekazanie drogą mailową ubezpieczającemu. Płatność odbywa się za pośrednictwem PayU.

Wcześniej e-polisy wprowadziły między innymi Aviva, MetLife, Generali, czy Nationale-Nederlanden. Rozwiązania z zakresu InsurTech okazały się bardzo przydatne w czasie pandemii i należy spodziewać się, że ich popularność będzie wciąż rosła. W przypadku TUW na razie w sposób zdalny można zawrzeć tylko umowę ubezpieczenia komunikacyjnego, ale w przyszłości usługa ma zostać rozszerzona także o inne produkty.

/RT