W tym tekście skupimy się właśnie na tym ostatnim punkcie. Analizie poddano dane opublikowane na stronach internetowych 14 banków komercyjnych. Z raportu NBP wynika, że średnia miesięczna opłata za prowadzenie standardowego rachunku płatniczego dla klientów detalicznych w polskich bankach w analizowanym okresie wyniosła 6,37 zł i była wyższa o prawie 1 zł w porównaniu do I półrocza.

Pełny raport NBP „Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2019 roku” można pobrać tutaj.

Warto wspomnieć także o rekordowej liczbie rachunków dla klientów indywidualnych – w II półroczu banki działające w Polsce prowadziły 42,7 mln takich kont. NBP podaje, że wzrosła również liczba transakcji realizowanych na rachunkach. W II półroczu klienci wykonywali na pojedynczym koncie średnio 108 transakcji. Dla porównania w I półroczu wskaźnik ten wynosił około 97,5.

Ile płacimy za karty i rachunki w bankach?

W materiale NBP czytamy, że w II półroczu 2019 miesięczną opłatę za prowadzenie konta podniosły trzy banki. Średnia miesięczna kwota, która trzeba było zapłacić za obsługę rachunku wyniosła 6,37 zł. Dla porównania w I półroczu było to 5,45 PLN. Opłata ta przy założeniu, że zostały spełnione warunki uprawniające w dużej mierze do zwolnienia z niej, wyniosła w II półroczu 2019 r. 1,77 zł (w poprzednim półroczu 1,65 zł).

Z kolei średnia miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej wydawanej do analizowanych rachunków wyniosła 5,53 zł i wzrosła w stosunku do I półrocza 2019 r. o 45 groszy (wówczas wynosiła 5,08 zł). Miesięczną opłatę za użytkowanie karty debetowej w analizowanym półroczu podniosły trzy banki. Opłata ta przy założeniu, że zostały spełnione warunki uprawniające w dużej mierze do zwolnienia z niej, wyniosła w II półroczu 2019 r. 1,72 zł (w poprzednim półroczu 1,62 zł – czytamy w raporcie NBP. W sumie Polacy noszą w portfelach już 43 mln kart płatniczych.

Opracowanie Narodowego Banku Polskiego przedstawia także podobne dane dla przedsiębiorców. Średnia wysokość opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku bieżącego wynosiła dla mikroprzedsiębiorców 15,76 zł i oznaczało to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,38 zł (z 14,38zł), zaś dla MŚP wynosiła 47,56 zł i oznaczało to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,62 zł (z 43,94 zł),

Jak wygląda polityka cenowa banków?

Zmiany cenowe dotyczyły także poszczególnych usług powiązanych z rachunkiem bankowym i kartą debetową. Należy odnotować między innymi wzrost opłat za realizację transakcji w placówkach banku, a także wykonywanie przelewu w serwisie telefonicznym i za pośrednictwem Internetu. Opłaty za takie usługi podniosły dwa banki.

Jeśli chodzi o usługi powiązane z kartą debetową, to odnotowano wzrost opłaty za wypłatę gotówki we własnych bankomatach i wytypowanych sieciach bankomatów oraz opłaty za przewalutowanie transakcji – ceny takich usług podniosły dwa banki. Zanotowano również obniżenie średniej opłaty za wypłaty w bankomatach innych podmiotów w kraju oraz w bankomatach obcych za granicą. Takie opłaty obniżyły w II półroczu 2019 trzy banki – podaje NBP.

W raporcie czytamy, że obowiązek wprowadzenia do oferty Podstawowego Rachunku Płatniczego nie wpłynął na politykę cenową dostawców usług płatniczych. W II półroczu 2019 zaobserwowano kontynuację polityki cenowej banków – skupiają się ona na promocji kanałów elektronicznych i oferowaniu korzystniejszych cen klientom realizującym transakcje bezgotówkowe.