W pierwszym kwartale bieżącego roku poszkodowani otrzymali w sumie 10,2 mld zł. Największe wypłaty dotyczyły ubezpieczeń na życie (ponad 5 mld PLN) i ubezpieczeń komunikacyjnych (około 3,7 mld PLN).

Polski rynek ubezpieczeniowy na początku 2019 roku

Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kw. 2019 r. ponad 1,1 mld zł zysku netto. To o 8,6% więcej niż rok wcześniej. Tym samym firmy te zasilą budżet państwa kwotą 343 mln zł podatku dochodowego. Dodatkowo ubezpieczyciele odprowadzili też ok. 120-130 mln zł tak zwanych podatku od aktywów.

Na ubezpieczenia na życie Polacy wydali w I kw. 2019 r. ponad 5,2 mld zł, o 7,7% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Klienci otrzymali z tego tytułu prawie 5,1 mld zł świadczeń.

Na ochronę swoich pojazdów Polacy wydali w I kw. 2019 r. prawie 6 mld zł, z czego ok. 3,7 mld zł stanowiły składki na OC, a ok. 2,2 mld zł – składki na autocasco. Z kolei za ponad 1 mld zł kupiliśmy ubezpieczenia chroniące przed skutkami żywiołów. Tylko w Q1 2019 ubezpieczyciele zlikwidowali ponad 300 tys. szkód z OC komunikacyjnego. Poszkodowani otrzymali ponad 2,3 mld zł odszkodowań i świadczeń, czyli o ponad 2,5% więcej niż rok wcześniej.

Najprostsze szkody są likwidowane już w jeden dzień, a ubezpieczyciele powszechnie stosują uproszczone procedury likwidacyjne. Przykładem może być zastosowanie w tym celu sztucznej inteligencji w PZU –  algorytm analizuje obrazy i dokumentację w czasie rzeczywistym, co znacznie skraca cały proces. Z PZU można także porozmawiać za pomocą Asystenta Google – na razie tylko na temat ubezpieczeń turystycznych. Z kolei Aviva wykorzystuje chatboty (emploboty) do rekrutacji pracowników. InsurTech ma się dobrze.