Współpraca organów nadzorczych z uczelniami to ważny krok w budowaniu silnego instytucjonalnego ekosystemu. Każda taka inicjatywa jest na wagę złota, a jej efekty – chociaż często trudne w ocenie pieniężnej, bardzo często przynoszą korzyści mające silny pozytywny wpływ na całokształt działania danej organizacji, w tym budowania jej zaplecza kadrowego w tak wymagających dziedzinach jak analityka danych.

Skok jakościowy w zakresie efektywności analiz

W spotkaniu w siedzibie UKNF udział wzięli prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej w Katowicach, zaś po stronie Urzędu KNF: dr hab. Jacek Jastrzębski – Przewodniczący KNF, dr Kamil Mroczka – Dyrektor Generalny UKNF oraz Sławomir Flis – Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii w UKNF.

UKNF wskazuje, że jednym z elementów, który przyczyni się do poszerzenia kompetencji w zakresie suptech i regtech jest wykorzystanie nowoczesnych metod modelowania, a także uczenia maszynowego wraz z uwzględnieniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI). Duża ilość informacji wymaga, by zastosowano do ich przetwarzania technik Big Data. Do tego dochodzą nowoczesne techniki analityczne oparte o wspomagane systemy eksperckie, jak i sprawdzone w praktyce nadzorczej metody statystyczne i ekonometryczne, ale co podkreśla UKNF – wykorzystane na znacznie większym zbiorcze danych. To wszystko ma sprawić, że dojdzie do skoku jakościowego w zakresie efektywności prowadzonych analiz.

– Współpraca pomiędzy UKNF a uczelniami ze Śląska ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy nadzorcą a uczestnikami rynku poprzez łatwiejszą wymianę informacji. Umożliwi ona również zaangażowanie środowiska akademickiego w kluczowe projekty dla rynku finansowego – napisano w komunikacie.

Płatne staże dla adeptów suptech i regtech

Do planowanych działań należy m.in. aktywizacja młodego pokolenia np. poprzez umożliwienie młodym ludziom udziału w płatnych stażach celem nabycia przez nich niezbędnych kompetencji oraz budowania przyszłych kadr w obszarze analityki i inteligentnych metod przetwarzania danych.

– Współpraca między UKNF a wskazanymi Uczelniami będzie opierała się również na wspólnych przedsięwzięciach naukowych i szkoleniowych. Instytucje te będą realizować wspólne konferencje, szkolenia, projekty badawcze przy wykorzystaniu potencjału kadry dydaktycznej składającej się ze specjalistów reprezentujących współpracujące instytucje – czytamy w komunikacie UKNF.

Nawiązanie tego rodzaju współpracy z ośrodkami akademickimi wpisuje się w realizację zadań określonych w Cyfrowej Agendzie Nadzoru opublikowanej przez UKNF w grudniu 2019 r.

/LP