Partner serwisu Visa dla biznesu

UKNF uruchomiło skrzynkę e-mail do sekurytyzacji

Fintek
Fintek
#KNF
Opublikowano: 6 grudnia 2019, 16:45 Aktualizacja: 6 grudnia 2019, 16:46

UKNF rozesłał komunikat, w którym przypomina o zmianach w sekurytyzacji. Od 1 stycznia 2019 roku w życie weszło Rozporządzenie, które wprowadza m.in. nowe obowiązki informacyjne. W celu ich łatwiejszego wykonywania UKNF uruchomił nowy adres mailowy dedykowany temu tematowi.

Jakie dane banki powinny pozyskiwać od fintechów? KNF publikuje wytyczne

– W celu ułatwienia przekazywania dokumentów i informacji, Urząd uruchomił adres mailowy dedykowany tematowi sekurytyzacji: [email protected]. Tą drogą można kierować do Urzędu pytania, jak i przesyłać informację sprawozdawczą.

UKNF prosio przesyłanie spakowanych plików w formacie „zip”, zabezpieczonych hasłem, które powinno być przekazane do UKNF w odrębnym mailu bądź telefonicznie do Departamentu Spółek Publicznych.

Dokumenty można również przekazać na nośniku elektronicznym do biura podawczego UKNF ze wskazaniem Departamentu Spółek Publicznych i dopiskiem „Zawartość dotyczy transakcji sekurytyzacyjnej” – czytamy w komunikacie.

Zmiany to wynik wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie”).

UKNF zastrzega, że w związku z tym, że rozporządzenie definiujące standardy techniczne informacji dot. sekurytyzacji nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, UKNF obecny zakres obowiązku informacyjnego oparł na stanowisku Joint Committee of the European Supervisory Authorities, dotyczącym wymagań informacyjnych w stosunku do transakcji sekurytyzacyjnych w UE.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

uknf-uruchomilo-skrzynke-e-mail-do-sekurytyzacji