Lista ostrzeżeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego to zbiór podmiotów, w stosunku do których Urząd zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ma ona między innymi na celu ostrzeganie konsumentów przed tego typu spółkami. Pełną listę ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć tutaj.

Nowe podmioty na liście ostrzeżeń KNF

Poniżej prezentujemy podmioty, które znalazły się na liście ostrzeżeń publicznych prowadzonych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Zostały one wpisane na listę w dniu 8 maja.

 • Seven Financial Group, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 • Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Adam Wiktor Sz.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

 • KLG S.A. z siedzibą w Katowicach
 • CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Bogdan Biedroń z siedzibą w Katowicach
 • Joanna Ochman z siedzibą w Rudzie Śląskiej
 • 420 Tech Paulina Kurpiel z siedzibą w Radzyminie
 • PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach
 • Dacota Architekt Finansowy Paweł Woźnicki z siedzibą w Łodzi
 • Robert Biernat z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

 • Dawid Z.

Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku.