Blue Media cyklicznie analizuje korzystanie z usług subskrypcyjnych od 2017 roku. Do tej pory zyskiwały one na popularności wśród Polaków. Po raz pierwszy jednak widoczny jest spadek zainteresowania.

Wypadek przy pracy czy może jednak odwrócenie trendu?

Jak wynika z badania Blue Media, na przestrzeni roku spadło zainteresowanie grami online, dostępem do prasy, korzystaniem z oprogramowania biurowego czy rozszerzonych wersji aplikacji sportowych. Niesłabnącą popularnością cieszą się natomiast serwisy oferujące dostęp do filmów i seriali – tu nieznacznie wzrosła liczba subskrybentów. Podobne zmiany odnotowały serwisy z muzyką oraz platformy e-learningowe. Te ostatnie podwoiły swój udział z 3 do 6 proc.

– Wahania popularności nie powinny niepokoić. W większości przebadanych kategorii wyniki są zbliżone do ubiegłorocznych i drobne różnice mogą być następstwem niepewności pomiaru. Na uwagę zasługuje jednak pytanie o to, czy respondent korzysta z internetowych usług subskrypcyjnych, gdzie ewidentnie przybyło osób, które twierdzą że nie – z 41 do 46 proc. – zauważa Sylwia Frydel, Business Development Director w Blue Media.

Spadek nie dotyczy tylko subskrypcji online. O 8 p. proc., w stosunku do zeszłego roku, wzrosła też liczba Polaków, którzy deklarują, że nie korzystają z żadnej nieinternetowej usługi abonamentowej.

Wśród badanych największą popularnością cieszy się opieka medyczna (11 proc. badanych). Na drugim miejscu ex aequo są usługi subskrypcyjne takie jak catering dostarczany do domu, prasa tradycyjna oraz wstęp do klubu fitness – wszystkie z udziałem 6 proc.

Wygoda korzystania i chłodna kalkulacja

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze usług w modelu subskrypcyjnym jest wygoda, na którą wskazuje ponad połowa respondentów badania Blue Media. W dalszej kolejności istotne są: bliska wygodzie łatwość korzystania oraz fakt, iż są one tańsze od jednorazowych płatności. Z kolei, w stosunku do zeszłorocznego badania, na znaczeniu straciło poczucie pewnej wyjątkowości i ograniczonej dostępności usług subskrypcyjnych.

– Można założyć, że usługi kupowane w modelu subskrypcyjnym stają się dostępne również w innych formach. Być może to właśnie jest kluczem do zrozumienia mniejszej liczby respondentów korzystających z usług abonamentowych online – mówi Marcin Szczur, Deputy Head of Sales w Blue Media.

Płatność za subskrypcje

Z roku na rok systematycznie spada liczba osób dokonujących opłat subskrypcyjnych za pomocą przelewów wykonywanych samodzielnie – choć nadal to najpopularniejsza metoda – płaci nią co trzeci badany (35 proc.). Odwrotny trend uwidacznia się w wykorzystaniu w tym celu karty kredytowej, BLIKA oraz Google Pay.

blue media subskrypcje badanie