Nowe regulacje prawne spowodowały wiele zabawnych zdarzeń, ale jak się okazuje po komunikacie Urzędu Ochrony Dany Osobowych też niebezpiecznych sytuacji. Fałszerze podszywający się pod inspektorów ds. RODO i wyłudzają pieniądze od przedsiębiorców, strasząc ich drakońskimi karami za nieprzestrzeganie nowych wymogów ustawy. Pierwsza o sprawie napisała Rzeczpospolita.

Pomysłowi oszuści

Przekręt polega na wysyłaniu wiadomości do firm z ostrzeżeniem, że w ich przedsiębiorstwie naruszono nowe zasady ochrony danych osobowych, które podlegają karze do 20 mln euro lub do 4 % obrotu rocznego spółki. Jednocześnie fałszywy kontroler informuje, że jeżeli spółka w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma zapłaci „opłatę fakultatywną” na podany numer konta, to uniknie dalszego postępowania i zostanie oczyszczona z zarzutów.

Wszystko wygląda bardzo profesjonalnie przychodzi list w zalakowanej kopercie, w którym otrzymujemy „pseudo oficjalne pismo” z pieczątką i podpisem urzędnika są też dane nadawcy, a nawet godło.

Niestety w obawie przed grążącymi konsekwencjami, które prawdopodobnie doprowadziły by do zamknięcia biznesu większość biznesmenów zapłaci. Dlatego po otrzymaniu pisma radzimy się z kontaktować z UODO i sprawdzić, czy postępowanie w naszej sprawie rzeczywiście ma miejsce. Więcej na stronie tutaj.

Innym zabezpieczeniem jest zweryfikowanie, czy podane w piśmie dane identyfikacyjne nadawcy są prawdziwe. W takich sytuacjach najczęściej dane instytucji, takie jak NIP czy adres, są przypadkowe.

Skala oszustw rośnie

Wcześnie w podobny sposób próbowano nabierać przedsiębiorców, którzy zakładali swoją działalność gospodarczą. Mechanizm działania był podobny człowiek otrzymywał list od fałszywego CEIDG (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej), w której informowano o potrzebie wpłaty rejestracyjnej, aby uruchomić działalność.

Oczywiście wszystko byłoby profesjonalnie przygotowane, jak w przypadku oszustw na RODO. Rada może być tylko jedna, zanim dokonamy opłaty zawsze sprawdzajmy, czy jest ona autentyczna i dotyczy naszego podmiotu gospodarczego.