11 czerwca odbyło się 26. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. KNF to organ, który wydaje decyzje w sprawach dotyczących sektora finansowego. Najczęściej mają one charakter wyrażeniu zgody lub nie na powołanie konkretnej osoby na stanowisko prezesa w instytucji finansowej np. banku lub firmy ubezpieczeniowej.

Komisja Nadzoru Finansowego wydaje też zgody na przejęcia instytucji finansowych lub nakłada kary na podmioty, które nie wykonywały w należytym stopniu obowiązków, które nakłada na nie polskie prawo.

KNF ma prawo także cofnąć licencję (zezwolenie) na prowadzenie danej działalności regulowanej, jeśli uzna, że jest ona wykonywana z naruszeniem przepisów. Dzisiaj KNF wydał taką decyzję w stosunku do dwóch podmiotów, które działały w charakterze biura usług płatniczych:

  • Ferpay Business sp. z.o.o., która nie wykonała obowiązków informacyjnych wobec KNF oraz nie przekazała dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo u umowy ubezpieczenia. KNF zakwalifikowała naruszenia jako „rażące”. Przedmiotowa decyzja nie dotyczy Ferpay Limited, która jest unijną instytucją płatniczą licencjonowaną w Wielkiej Brytanii.
  • KOLPORTEK Jerzy Durlej, który zdaniem KNF nie zrealizował obowiązków informacyjnych, a także nie przedstawił dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia. KNF zakwalifikowała naruszenia jako „rażące”.

Więcej na temat decyzji podjętych na 26. posiedzeniu KNF znaleźć można tutaj.