Aplikacja Inperly stworzona przez Billennium ma wspierać zdalną obsługę klienta, sprzedaż, zawieranie umów z dostawcami oraz procesy wewnętrzne w organizacjach m.in. z obszaru HR. Rozwiązanie pozwala na weryfikację tożsamości użytkownika i podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykorzystując platformę Microsoft Teams.

Podpis SimplySign w aplikacji Inperly

Użytkownik Inperly udostępnia dokument do podpisu swojemu klientowi, interesantowi lub współpracownikowi w ramach rozmowy przez popularny komunikator lub na adres poczty elektronicznej. Odbiorca otrzymuje link do pliku zapisanego w chmurze wraz z instrukcją, jak przeprowadzić ten proces z użyciem SimplySign lub jednej z kilku dostępnych form podpisu. Co ważne, użytkownik końcowy nie musi instalować dodatkowego oprogramowania, aby móc korzystać z podpisu elektronicznego.

W komunikacie czytamy, że SimplySign oferowany przez centrum certyfikacji Certum by Asseco był pierwszym w Polsce mobilnym podpisem elektronicznym niewymagającym fizycznego czytnika ani karty z certyfikatem. Rozwiązanie umożliwia złożenie podpisu na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon, tablet, laptop, ale także komputerze stacjonarnym.

SimplySign zapewnia również zgodność z kluczowymi usługami, takimi jak Program Płatnik (ZUS), CEIDG, e-Deklaracje, ePUAP, e-KRS oraz platformą e-zamówień JEDZ.