Ubezpieczenie zapewnie finansowe wsparcie w razie śmierci ubezpieczonego. Chroni też, wraz z umowami dodatkowymi, rozszerzającymi zakres ochrony polisy, w momencie poważnego zachorowania, niezdolności do pracy czy pobytu w szpitalu. Maksymalna suma ubezpieczenia to aż 10 mln zł. Oferta dostępna jest w placówkach własnych banku.

Nowość od VeloBanku i Pru

„Komfort Życia” to ubezpieczenie dla osób, które poszukują zabezpieczenia dla swoich bliskich na wypadek śmierci. Oferta Pru pozwala na dopasowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb. Klienci mają możliwość wyboru 11 dodatkowych zakresów ochrony, w tym m.in. ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu, poważnego inwalidztwa, czy przejęcia opłacania składek przez ubezpieczyciela w trudnych sytuacjach związanych ze stanem zdrowia.

W ramach umów dodatkowych możliwe jest także ubezpieczenie dziecka. Suma ubezpieczenia wynosi minimalnie 10 tys. zł, a maksymalnie aż 10 mln zł. Klienci VeloBanku mogą skorzystać z oferty „Komfort Życia” w placówkach własnych VeloBanku. VeloBank jest pierwszym partnerem bankowym dla Pru.

Świadomość dotycząca ubezpieczeń na życie wśród Polaków rośnie. Z badania Prudential Family Index przeprowadzonego w 2022 roku wynika, że dla 60% Polaków posiadanie polisy na życie to przejaw roztropności i rozsądku, podczas gdy jeszcze w 2017 roku z takim stwierdzeniem zgadzała się jedynie połowa badanych (51%). Jedocześnie spada odsetek twierdzących, że jest to przywilej tylko dla zamożnych (wskazuje tak 15% osób, podczas gdy w 2017 roku było to 20%). Pomimo wysokiej wagi przypisywanej ubezpieczeniom, polisę na życie posiada mniej niż co trzeci Polak (30%).