Tym razem, wspólnie z Pru, VeloBank zaproponuje klientom 4 nowe rozwiązania ubezpieczeniowe, łączące ubezpieczenie na życie z oszczędzaniem na przyszłość i gromadzeniem kapitału –  Start w życie, Emerytura bez obaw, Pewny kapitał i Oszczędności bez obaw. Teraz klienci VeloBanku będą mogli kupić każdą z tych umów w oddziałach sieci własnej banku.

Czytaj także: PKO Bank Polski rozważa zakup VeloBanku

VeloBank rozwija ofertę bancassurance

Nową ofertę ubezpieczeń Pru dla klientów VeloBanku tworzą 4 produkty:

  • Start w życie to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób, które chcą zabezpieczyć finansowo na przyszłość swoją pociechę. W ramach ubezpieczenia klienci zyskują możliwość regularnego odkładania środków na start w dorosłe życie swoich dzieci, np. środków pochodzących z programów społecznych, takich jak 500+.
  • Emerytura bez obaw to z kolei propozycja dla tych, którzy myślą o swojej przyszłości i emeryturze. W ramach tego rozwiązania klienci, dzięki regularnemu odkładaniu środków, w połączeniu z ubezpieczeniem, mogą niewielkim wysiłkiem zebrać kapitał, który pomoże im zachować i zabezpieczyć dobry poziom życia na emeryturze.
  • Oszczędności bez obaw przeznaczone są dla klientów poszukujących rozwiązania, które pomoże zebrać im kapitał na realizację w przyszłości określonego planu lub marzenia.
  • Pewny Kapitał odpowiada na potrzeby tych, którzy dysponują wolnymi środkami i pragną zbudować kapitał na przyszłość, a jednocześnie chcą zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową.

Z kolei w czerwcu VeloBank we współpracy z Pru udostępnił swoim klientom ubezpieczenie „Komfort Życia”. Ubezpieczenie zapewnie finansowe wsparcie w razie śmierci ubezpieczonego. Chroni też, wraz z umowami dodatkowymi, rozszerzającymi zakres ochrony polisy, w momencie poważnego zachorowania, niezdolności do pracy czy pobytu w szpitalu. Maksymalna suma ubezpieczenia to aż 10 mln zł. Oferta dostępna jest w placówkach własnych banku.

Kilka tygodni temu VeloBank nawiązał także współpracę z BNP Paribas Cardif, oferującym ubezpieczenia do kredytów. Bank i ubezpieczyciel wspólnie zaoferują klientom polisy VeloSpokój i VeloBezpieczny do kredytu gotówkowego i hipotecznego, a w przyszłości także inne produkty ubezpieczeniowe.