Pod koniec 2020 roku szwedzka platforma Tink była wyceniana na około 800 mln. euro. Fintech współpracuje z około 3,4 tys. banków w Europie, które łącznie obsługują już ponad 250 mln klientów.

Tink ostatecznie przechodzi w ręce Visa

O procesie przejęcia Tink przez Visa pisaliśmy jeszcze w zeszłoroczne wakacje, a wartość transakcji wyniosła 1,8 mld euro. Było to pokłosie nieudanej akwizycji fintechu Plaid, które sprzeciwili się amerykańscy regulatorzy. Teraz połączenie Visa i Tink ma zapewnić m.in. lepszą kontrolę finansów. Dzięki tej fuzji, zarówno duże i małe przedsiębiorstwa mają zyskać dostęp do szeregu narzędzi.

Otwartość i innowacyjność to dwa kluczowe elementy niezbędne dla rozwoju przyszłych cyfrowych usług finansowych. Daniel Kjellen, dyrektor generalny i współzałożyciel Tink uważa, że Visa stanowi najlepszą podstawę, na której Tink może budować swoją przyszłość.

Za pośrednictwem oferowanych API szwedzka platforma do open bankingu udostępnia takie usługi jak agregacja rachunków czy inicjacja płatności. Tego typu rozwiązania mogą być wykorzystywane zarówno przez aplikacje bankowe jak i fintechy.

— Narzędzia cyfrowe napędzają nową gospodarkę, a połączenie Visa i Tink będzie wspierać większy wybór i jakość usług pieniądza cyfrowego w miarę zbliżania się granic między handlem, usługami finansowymi i płatnościami – powiedziała Charlotte Hogg, dyrektor generalna Visa Europe.