Dla Idea Bank celem strategicznym było i jest odbudowanie współczynników kapitałowych. Dla osiągnięcia tego celu został przygotowany i przedstawiony rynkowi plan działań służących szybkiej ich poprawie. Ze względu na fakt, że Kurator Banku (którego funkcję pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny) w ostatnich tygodniach dwukrotnie sprzeciwił się części tych projektów, bank pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które pozwolą na poprawę sytuacji kapitałowej. Zostaną one wpisane do nowego Planu Naprawy, który zostanie zaprezentowany Komisji Nadzoru Finansowego w połowie października br., zgodnie z oczekiwaniami nadzoru – czytamy w komunikacie.

Wyniki finansowe Idea Banku w II kwartale 2020

W komunikacie czytamy także, że Idea Bank jest gotowy do pełnej absorbcji obniżek stóp procentowych wprowadzonych przez Narodowy Bank Polski.

– Dzięki radykalnym decyzjom strukturalnie ograniczającym koszty banku, weszliśmy w czas lockdownu odchudzeni i elastyczni, co widać w dodatnich wynikach Banku, które pozytywnie pozycjonują nas na tle rynku w tym niezwykle trudnym czasie także dla sektora bankowego – mówi Jerzy Pruski, Prezes Idea Bank.

II kwartał 2020 r. to okres dalszej digitalizacji oferty i usług oraz optymalizacji kosztowych. Idea Bank skupia się nad rozwojem pełnej mobilnej bankowości dla MŚP oraz automatyzacją procesów, połączoną z ich migracją z oddziałów do kanałów online. W ostatnich miesiącach Idea Bank udostępnił swoją aplikację mobilną użytkownikom telefonów Huawei oraz wprowadził możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych Google Pay.

Równocześnie Idea Bank jest bardzo dobrze przygotowany do funkcjonowania w tzw. nowej normalności, czyli sytuacji, gdy znaczący odsetek aktywności musiał zostać przeniesiony do internetu. Pracownicy Idea Banku mieli dobrze odnaleźć się w pracy zdalnej: wykonuje ją codziennie około 90% pracowników centrali i około 80% pracowników całego Banku, co jest istotne w związku ze spodziewaną drugą falą epidemii COVID-19.