O licencję Małej Instytucji Płatniczej podmioty z sektora fintech mogą ubiegać się od 20 czerwca 2018 roku. Licencja MIP nazywana jest „najeefektywniejszą” dla nowych fintechów ponieważ umożliwia realizację wielu usług płatniczych przy stosunkowo niskich wymogach organizacyjnych (m.in. brak wymogów kapitałowych).

Sektor fintech (financial technology) to dynamicznie rozwijający się obszar innowacyjnej gospodarki. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii IT w sektorze finansowym pozwala na tworzenie aplikacji bankowych i płatniczych, które np. umożliwiają wygodne zakupy w Internecie, dokonanie płatności online za bilety komunikacyjne, dzielenie rachunków, czy wypłatę gotówki bez karty.

Wiele aspektów działalności podmiotów fintech podlega regulacjom i nadzorowi finansowemu – tak jest w przypadku podmiotów płatniczych, do których zaliczamy biura płatnicze, małe instytucje płatnicze oraz krajowe instytucje płatnicze. Licencja Krajowej Instytucji Płatniczej jest najbardziej wymagająca, ale też daje najwięcej możliwości działania. Rok temu ustawodawca wprowadził licencję Małej Instytucji Płatniczej, czyli tzw. MIP-ów. 

Mała Instytucja Płatnicza – co to jest?

Małe Instytucje Płatnicze są znacznie łatwiejsze w uruchomieniu, wymagają też mniejszych nakładów organizacyjno-prawnych oraz finansowych. MIP może wydawać instrumenty płatnicze i prowadzić rachunki do 2 tys. EUR, przyjmować płatności, wymieniać waluty na potrzeby transakcji oraz udzielać kredytów płatniczych. 

Małe Instytucje Płatnicze nie mogą świadczyć usług dostępu do informacji o rachunku, co wymaga osobnej licencji AIS oraz świadczyć usług inicjowania płatności z cudzego rachunku, co wymaga licencji PIS. MIP-y nie mogą też emitować pieniądza elektronicznego, inwestować przechowywanych środków ani prowadzić działalności poza granicami Polski.

Z analizy Legal Geek wynika, że 40 proc. Małych Instytucji Płatniczych ma siedzibę w Warszawie. Cztery podmioty mają siedziby w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców. Połowę stanowią spółki z o.o., a co czwarta Mała Instytucja Płatnicza to jednoosobowa działalność gospodarcza.

Licencja Małej Instytucji pozwala na przetestowanie nowych rozwiązań fintech na realnym użytkowników i jednocześnie umożliwia prowadzenie działalności hybrydowej, czyli świadczenia usług niefinansowych. Tomasz Klecor z Legal Geek zauważa, że licencja MIP może być wykorzystywana w ramach giełd kryptowalut. Najczęstszym powodem wpisywania giełd kryptowalut na listę ostrzeżeń publicznych jest brak stosownego zezwolenia na świadczenie usług płatniczych.