Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

Jak zwalczyć szkodliwą konkurencję podatkową?

Ustawodawcy na całym świecie starają się stworzyć mechanizmy, które będą skuteczną odpowiedzią na szkodliwą konkurencję podatkową. Uszczelnianie systemu podatkowego jest przedmiotem prac zarówno na poziomie państwowym, jak i międzynarodowym. Wymiana informacji podatkowych, projekt BEPS, czarna lista rajów podatkowych – to tylko niektóre przykłady istniejących instrumentów. Czy są one wystarczające? Jaka jest właściwa strategia walki z rajami podatkowymi? Czy państwa członkowskie powinny dążyć do uszczelnienia ustawodawstwa wewnętrznego, czy skupić się na wypracowaniu rozwiązań na poziomie międzynarodowym? Przedstaw swoją wizję skutecznej walki z rajami podatkowymi i zostań podatkowym liderem.

Sukces poprzednich edycji konkursu jest impulsem dla Ministerstwa Finansów, by po raz kolejny zaangażować studentów i absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim oraz międzynarodowym prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć uszczelnieniu systemu podatkowego.

Udział w konkursie

Pracę konkursową „Walka z rajami podatkowymi” wyślij do 10 czerwca 2018 r. na adres praktyki@mf.gov.pl. UWAGA: praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12. Do pracy dołączCV, podpisaną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopie dokumentów potwierdzających status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym.

Harmonogram konkursu:

do 13 czerwca – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych

18 – 22 czerwca – rozmowy kwalifikacyjne

do 27 czerwca 2018 – publikacja wyników na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

Podatkowym liderom oferujemy:

  • płatny staż w Ministerstwie Finansów
  • udział w pracach grupy roboczej, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem prawa podatkowego.