W pierwszym etapie w aplikacji będą dostępne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, pasywne fundusze ETF)  spółek notowanych na GPW. Drugi etap to inwestowanie w krajach skandynawskich. Głównymi odbiorcami platformy będą inwestorzy indywidualni.

WeEarth

ESG, czyli zrównoważony rozwój

Dzięki platformie WeEarth inwestor indywidualny będzie mógł realizować swoje cele inwestycyjne jednocześnie świadomie będzie mógł porównać i wybrać tylko te spółki, które spełniają jego oczekiwania ESG. Taki rodzaj inwestowania jest nazywany inwestowaniem odpowiedzialnym społecznie. Kryteria ESG mają pomóc w lepszym oszacowaniu przyszłej finansowej efektywności firm notowanych na GPW. Uwzględnienie przez inwestora indywidualnego kryteriów ESG w jego polityce inwestycyjnej może mieć pozytywny wpływ na efektywność portfela inwestycyjnego.

Według raportu PwC z 2021 roku: “ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?” połowa inwestorów dostrzega kwestie ESG a blisko 30% inwestorów jest skłonna obniżyć swoją wycenę lub wycofać się z inwestycji, jeśli ryzyka ESG są zbyt wysokie. Z drugiej strony, Badania Świadomości Ekologicznej cyklicznie przygotowywane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazują, że zmiany klimatu to ważny problem dla 94% Polaków. W porównaniu do lat ubiegłych odsetek osób uważających problem zmian klimatu za bardzo ważny wzrósł z 68% w 2020 roku i 39% w 2018 roku. Jest to lawinowy wzrost.

WeEarth – uporządkowana platforma, która ułatwi życie

Uporządkowane raportowanie niefinansowe odnoszące się do wskaźników ESG (w tym, na podstawie tzw. dyrektywy NFRD i polskiej ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z „Wytycznymi do raportowania ESG. Przewodnikiem dla spółek notowanych na GPW” z maja 2021 r, autorstwa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) i możliwość segregowania pod tym kątem inwestycji jest obecnie oczekiwaniem po stronie inwestora.

Platforma internetowa / aplikacja pozwoli na inwestowanie w instrumenty finansowe z pełnym obrazem działalności danego przedsiębiorstwa, obejmującym z jednej strony informacje finansowe a z drugiej informacje niefinansowe (tj. informacje dotyczące spełniania przez emitenta tych instrumentów finansowych kryteriów ESG).

Inwestorzy będą mogli również śledzić zmieniające się w danych spółkach nastawienie i strategie środowiskowe oraz społeczne poprzez możliwość wczytania się w takie aspekty działalności danej spółki. Kolejnym atutem platformy będzie dostarczanie wiarygodnych danych, opierających się na regulacyjnych wytycznych i wskaźnikach, eliminując tym samym efekt greenwashingu.

Mierzenie śladu węglowego

Platforma umożliwi również tzw. charytatywne inwestowanie i mierzenie śladu węglowego inwestycji. Będzie również stawiała na edukację inwestorów poprzez udostępnianie materiałów (wideo, audio (w tym, podcasty), tekst) na temat ESG. Za dodatkową opłatą dla inwestorów dostępne będą raporty analityczne dotyczące wybranych spółek.

Autorami projektu są Anna Wojczakowska, Adrianna Żuchowska, Marcin Michalski, Tomasz Rogalski i Czarek Tokarski, absolwenci Studiów Podyplomowych FinTech na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2020/2021.

/WeEarth