Dzięki możliwości przekazania weksla online, czyli drogą elektroniczną, klienci biznesowi nie muszą odwiedzać oddziałów. Weksle są jednym ze stosowanych przez bank zabezpieczeń przy umowach kredytowych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tej opcji, przed uruchomieniem kredytu, przekazują elektronicznie do banku skan weksla podpisanego zgodnie z obowiązującą reprezentacją firmy. Czas na dostarczenie oryginałów dokumentacji wekslowej do oddziału wynosi maksymalnie 180 dni od momentu uruchomienia finansowania.

Cyfrowa obsługa dokumentów w Alior Banku

Obsługa pozostałych dokumentów kredytowych odbywa się cyfrowo. W tym celu Alior Bank wykorzystuje dokumenty w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym, które zgodnie art. 7 Prawa Bankowego spełniają wymogi formy pisemnej. Wymiana dokumentów z podpisem kwalifikowanym między przedsiębiorcą a Alior Bankiem odbywa się za pośrednictwem e-maila lub bankowości elektronicznej BusinessPro.

– Usprawniamy współpracę z klientami i zapewniamy im jak najdogodniejsze formy komunikacji z nami, m.in. przez digitalizację procesów i rozwój obsługi zdalnej. Do tej pory klienci Alior Banku mogli cyfrowo autoryzować umowy ramowe i kredytowe oraz dokumenty produktów transakcyjnych i finansowania handlu. Teraz poszliśmy o krok dalej i udostępniliśmy możliwość zdalnego przekazania weksla. Rozwiązanie w znacznym stopniu ogranicza formalności i jest szczególnie przydatne w czasie zagrożenia epidemicznego. Taki sposób wymiany dokumentacji wekslowej dotyczy procesów realizowanych na rzecz Alior Banku, jak i Banku Gospodarstwa Krajowego, do którego programów pomocowych dostosowaliśmy ofertę kredytową dla firm – mówi Marek Sołtysiak, Dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

/Alior Bank