System Express Elixir umożliwia realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK). Najwyższą dzienną liczbę transakcji Express Elixir w ubiegłym miesiącu odnotowano 9 września – tego dnia przetworzono 1,32 mln przelewów natychmiastowych o wartości 857,84 mln zł.

Przelewy natychmiastowe coraz popularniejsze

Łącznie w trzecim kwartale 2022 r. w systemie Express Elixir zrealizowano łącznie 60,52 mln transakcji o wartości 39,17 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu 2021 roku liczba transakcji wzrosła o 81 proc., a wartość o 50 proc.

W systemie Express Elixir, we wrześniu br. zrealizowano 20,92 mln transakcji o wartości 13,46 mld zł. Dla porównania, we wrześniu 2021 r. rozliczono 11,64 mln transakcji o wartości 9,04 mld zł. Liczba przelewów natychmiastowych, w stosunku do września 2021 r. wzrosła o 80 proc. Natomiast ich wartość zwiększyła się o 49 proc.

KIR podsumowuje III kwartał 2022 roku

W systemie Elixir, w całym trzecim kwartale 2022 r. zarejestrowano 538,77 mln transakcji, a ich wartość wyniosła 1,99 bln zł. W porównaniu z trzecim kwartałem 2021 roku liczba transakcji wzrosła o 4 proc., a wartość o 16 proc.

W systemie Elixir rozliczono we wrześniu br. łącznie 183,77 mln transakcji wartości 663,99 mld zł. W tym samym okresie w roku ubiegłym rozliczono 175,59 mln transakcji o łącznej wartości 571,35 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 5 proc., a wartość zwiększyła się o 16 proc.

A jak wypada system Euro Elixir? W ciągu trzeciego kwartału 2022 r. zrealizowano w nim łącznie 12,26 mln transakcji o wartości 88,94 mld euro. Wobec analogicznego okresu 2021 r. liczba transakcji wzrosła o 19 proc., a wartość o 49 proc.

Z kolei we wrześniu br. w systemie Euro Elixir przetworzono 4,13 mln komunikatów o wartości 29,88 mld euro. W analogicznym miesiącu 2021 r. rozliczono 3,65 mln transakcji o łącznej wartości 22,96 mld euro. Rok do roku liczba transakcji wzrosła o 13 proc., a wartość o 30 proc.